Οι μισθοί στην Κύπρο είναι χαμηλότεροι από ό,τι πριν 10 χρόνια

274

Οι απολαβές των εργαζομένων σε έξι χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, είναι χαμηλότερες κατά μέσο όρο από πριν από δέκα χρόνια, ενώ σε άλλες τρεις χώρες της ΕΕ οι μισθοί έχουν σχεδόν παγώσει την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα ο ETUC, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων.

Συγκεκριμένα, νέα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου (ETUI που ανήκει στο ETCU) δείχνουν ότι οι μέσες απολαβές στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Κροατία και την Κύπρο ήταν χαμηλότερες το 2019 από ό, τι το 2010. Ως απολαβές ο ETUC ορίζει την “πραγματική αποζημίωση ανά εργαζόμενο”, δηλαδή την αμοιβή, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη και παροχές ανά υπάλληλο προσαρμοσμένες για τον πληθωρισμό.

“Οι εργαζόμενοι σε έξι χώρες της ΕΕ είναι χειρότερα από ό, τι πριν από 10 χρόνια”, δήλωσε η Esther Lynch, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ETUC. “Οι ηγέτες της ΕΕ επιθυμούν μιλάνε για τη λεγόμενη ανάκαμψη, αλλά η κρίση δεν έχει τελειώσει για εκατομμύρια εργαζόμενους σε πολλές χώρες της ΕΕ”, αναφέρει. “Η ΕΕ πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα για να προωθήσει την αύξηση των ημερομίσθιων και των κατώτατων μισθών και να υποστηρίξει ισχυρότερες συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ”, καταλήγει.

Το ETUC σημειώνει πως “ακόμη και σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις στις οικονομίες χαμηλών μισθών δεν οδήγησαν τους εργαζόμενους στις χώρες αυτές να επιτύχουν δίκαιους ή αξιοπρεπείς μισθούς”.