Οι Συντεχνίες ζητούν παρέμβαση της Υπουργού για την ανανέωση της Σύμβασης Γεωργίας/Κτηνοτροφίας

322

Την προσωπική παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στη Γεωργία/Κτηνοτροφία που εκκρεμεί ζητούν με επιστολή τους οι Συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ και η αντίστοιχη της ΣΕΚ αναφέροντας ότι η προσπάθεια που έγινε στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων το 2019 δεν απέδωσε.

Όπως επισημαίνουν στην επιστολή τους, η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις αιτήσεις παραχώρησης αδειών εργασίας σε εργαζόμενους από τρίτες χώρες δεν λειτουργεί ενώ οι Συντεχνίες δεν έχουν καμιά σχετική ενημέρωση τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή τονίζουν ότι δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι των χώρων εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων στον τομέα της Γεωργίας/Κτηνοτροφίας και υπενθυμίζουν την πρόταση που υπέβαλαν για τη δημιουργία κοινών κλιμακίων όλων των ενδιαφερομένων μερών για την πραγματοποίηση αυτών των ελέγχων.

Οι Συντεχνίες ζητούν από την Υπουργό εργασίας να συγκαλέσει συνάντηση το συντομότερο για τη συζήτηση των θεμάτων αυτών.