Οι συντεχνίες καλούν τον πρόεδρο της ΑΗΚ να σεβαστεί τους κανόνες δεοντολογικής λειτουργίας του ΔΣ

354

Οι συντεχνίες προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού ΣΥΒΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ και ΕΠΟΠΑΗ καλούν δημόσια τον πρόεδρο του ΔΣ της Αρχής όπως σεβαστεί τους κανόνες της δεοντολογικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις  που απορρέουν από το υψηλό αξίωμα που κατέχει, ενώ κάνουν λόγο για «καλλιέργεια κλίματος εκφοβισμού» τόσο στους τεχνοκράτες της ΑΗΚ και στη Διεύθυνση, όσο και στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε σημερινή τους ανακοίνωση, ΣΥΒΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ και ΕΠΟΠΑΗ εξηγούν ότι χθες ζήτησαν με επιστολή τους προς τον πρόεδρο του ΔΣ της ΑΗΚ συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διευθυντική Ομάδα και την Υπηρεσιακή Ομάδα Φυσικού Αερίου.

Όπως αναφέρουν «η συνάντηση ζητήθηκε κατεπειγόντως, καθότι είχαμε πληροφορίες ότι ενώ για τον τρόπο συμμετοχής της ΑΗΚ στην ΕΤΥΦΑ, είχε ληφθεί απόφαση του ΔΣ την Τρίτη, 25/2/2020, στηριζόμενη στην εισήγηση της Διευθυντικής Ομάδας, των Τεχνοκρατών της ΑΗΚ, αλλά και των εξωτερικών Συμβούλων, ο ίδιος ο πρόεδρος του ΔΣ, αντί να υποστηρίξει αυτή την απόφαση, ενέγραψε ξανά για συζήτηση το θέμα στη συνεδρία του ΔΣ ΑΗΚ στις 03/03/2020».

Σημειώνουν ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ ήταν μέρος της μειοψηφίας κατά τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, στις 25/2/2020, για να προσθέσει ότι «παρόλο που μέχρι και την ώρα της Συνεδρίας του ΔΣ, δεν είχαμε κληθεί σε συνάντηση, παρουσιαστήκαμε έξω από την αίθουσα ζητώντας άμεση ενημέρωση για το θέμα».

«Η συνάντηση εξελίχθηκε σε παρωδία με τον πρόεδρο να ισχυρίζεται ότι δεν λήφθηκε απόφαση την περασμένη συνεδρία και ούτε παραδέχθηκε ότι έλαβε επιστολή από το Υπουργείο Οικονομικών για διαφοροποίηση των όρων συμμετοχής της ΑΗΚ στην ΕΤΥΦΑ. Σημειώστε ότι και τα δυο πιο πάνω γεγονότα καλύφθηκαν εκτενώς από τα ΜΜΕ την τελευταία εβδομάδα. Ο πρόεδρος, αρνούμενος να ενημερώσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων και να απαντήσει στα καυτά ερωτήματα τους, έφυγε προκλητικά από την αίθουσα και με τρόπο επιτακτικό κάλεσε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ να τον ακολουθήσουν στο γραφείο του για συνεδρία, χωρίς την παρουσία του Γενικού Διευθυντή και των Υπηρεσιακών Λειτουργών», αναφέρουν οι συντεχνίες.  

ΣΥΒΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ και ΕΠΟΠΑΗ, μετά που έχουν αντικρίσει αυτή την πρωτοφανή συμπεριφορά του Προέδρου και έχοντας υπόψη ότι ο ίδιος αρνήθηκε να υποστηρίξει την πλειοψηφική απόφαση του ΔΣ στις 25/2/2020, διερωτώνται κατά πόσο ο ίδιος ο πρόεδρος  είναι σε θέση πλέον να διαχειριστεί και να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα, που απασχολούν τους εργαζόμενους και τον Οργανισμό.

«Ως εκ των πιο πάνω», καταλήγουν, «αλλά και λόγω του κλίματος εκφοβισμού που καλλιέργησε ο ίδιος, τόσο στους Τεχνοκράτες και στη Διεύθυνση της ΑΗΚ, όσο και στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, τον καλούμε δημόσια όπως σεβαστεί τους κανόνες της δεοντολογικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το υψηλό αξίωμα που κατέχει».