Ολοκληρώθηκε το Κλαδικό Συνέδριο εργαζομένων στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

380

Την Τετάρτη 02/11/2022 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 7ου Κλαδικού Συνεδρίου των εργαζομένων στα Ιδιωτικά Νοσοκομεία της ΣΕΒΕΤΤΥΚ-ΠΕΟ.

Σύνεδροι από όλα τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία αφού συζήτησαν και εκτίμησαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της δράσης της Κλαδικής τους Επιτροπής ενέκριναν το σχέδιο απόφασης που θα καθοδηγήσει τη δράση τους για τα επόμενα χρόνια.

Ως κύριες προτεραιότητες τέθηκαν:

  1. Η υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής σύμβασης που η εφαρμογή της να είναι υποχρεωτική για όλα τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία της Κύπρου.
  2. Η διαφύλαξη της συνέχισης των εργασιακών δικαιωμάτων τους μέσα στις νέες συνθήκες που δημιούργησε το φαινόμενο της εξαγοράς ιδιωτικών νοσοκομείων από ξένα επενδυτικά ταμεία.
  3. Η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εργασία τους. Η λύση των προβλημάτων αυτών που δεν είναι μόνο κυπριακό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται όπως η Κυβέρνηση επενδύσει στο τομέα της εκπαίδευσης. Να δοθούν κίνητρα ούτως ώστε η νοσηλευτική επιστήμη να γίνει πιο «ελκυστική» για τους νεότερους υποψήφιους σπουδαστές.
  4. Η εγκατάλειψη των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ακόμα και από έμπειρα ικανά στελέχη είτε για τον ΟΚΥπΥ είτε για επαγγέλματα που δεν έχουν σχέση με τη νοσηλευτική επιστήμη, είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Κύριοι υπεύθυνοι για αυτό είναι οι επιχειρηματίες του κλάδου.

Το συνέδριο υποδεικνύει ότι στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε με την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα το έχει αυτός που θα έχει συμπληρωμένες όλες τις θέσεις εργασίας με ικανό και μόνιμο προσωπικό. Η κύρια αιτία εγκατάλειψης των θέσεων εργασίας είναι η μη εργασιακή ικανοποίηση τους. Γι’ αυτό καλεί τους εργοδότες να επενδύσουν στο προσωπικό τους και να συνεργαστούν με το συνδικαλιστικό κίνημα για υπογραφή συλλογικής σύμβασης με ικανοποιητικούς όρους απασχόλησης.