Παρέμβαση ΓΓ ΠΕΟ για τις νέες εργαζόμενες μητέρες που απορρίπτονται από το επίδομα μητρότητας

460

Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου απέστειλε η ΓΓ της ΠΕΟ Σωτηρούλα Χαραλάμπους για τις αιτήσεις  επιδόματος μητρότητας από νέες μητέρες, νεοεισερχόμενες στην εργασία, οι οποίες απορρίπτονται λόγω συγκεκριμένης πρακτικής που ακολουθείται από το Υπουργείο Εργασίας.

Η ΓΓ της ΠΕΟ ζητά από τον Υπουργό Εργασίας να εξετάσει άμεσα το θέμα και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για διόρθωση του έτσι που εργαζόμενες μητέρες που ανήκουν σ’ αυτή την ομάδα να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση με απώλεια δικαιωμάτων.

Αυτούσια η επιστολή:

«5 Μαΐου 2023

Προς

Κύριο Γιάννη Παναγιώτου

Υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λευκωσία

Θέμα: Επίδομα Μητρότητας

Σύμφωνα με τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο, άρθρο 23 οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για την παροχή επιδομάτων μητρότητας, πατρότητας, γονικής άδειας, ασθενείας και ανεργίας είναι όπως ο/η ασφαλισμένος/η:

 α) έχει πραγματική βασική ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,50 της ασφαλιστικής μονάδας και να έχουν παρέλθει τουλάχιστον είκοσι έξι (26) εβδομάδες από την έναρξη της ασφάλιση του και

β) έχει πραγματική ή εξομοιούμενη ασφάλιση ίση τουλάχιστον με το 0,39 της ασφαλιστικής μονάδας μέσα στο σχετικό έτος εισφορών.

Έχουμε πληροφορηθεί ότι για σκοπούς επιδόματος μητρότητας εάν η ασφαλισμένη κατά την ημερομηνία που αιτείται επίδομα μητρότητας (κατά τον ουσιώδη χρόνο) δεν έχει την (β) προϋπόθεση απορρίπτεται η αίτηση της, ανεξάρτητα αν κατά την διάρκεια της άδειας της αλλάζει και το έτος των εισφορών.  Όπως γνωρίζετε η άδεια μητρότητας μπορεί να είναι από 18-26 βδομάδες σύμφωνα με τον Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο και εργαζόμενες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δεν έχουν εισόδημα καθόλη τη διάρκεια της άδειας μητρότητας.  Η ισχύουσα πρακτική δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα σε νέες μητέρες οι οποίες είναι νεοεισερχόμενες στην εργασία.

Επίσης σύμφωνα με τον Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο  δεν μπορεί να υπάρχει εξομοιούμενη ασφάλιση όταν δεν λαμβάνει επίδομα μητρότητας, ενώ βρίσκεται σε άδεια μητρότητας.

Με την επιστολή αυτή ζητούμε όπως η αίτηση επανεξετάζεται όταν αλλάζει το σχετικό έτος εισφορών κατά το οποίο πιθανόν να καλύπτεται η (β) προϋπόθεση και η ασφαλισμένη να μπορεί να λαμβάνει το σχετικό επίδομα όπως εξάλλου συμβαίνει στην περίπτωση του επιδόματος ανεργίας και ασθενείας, και να ρυθμιστεί ο νόμος έτσι που να πιστώνεται η περίοδος άδειας μητρότητας έστω και αν δεν δικαιούται επίδομα όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της απλήρωτης γονικής άδειας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα εξετάσετε άμεσα το θέμα και θα προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για διόρθωση του έτσι που εργαζόμενες μητέρες που ανήκουν σ’ αυτή την ομάδα να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση με απώλεια δικαιωμάτων.

Με εκτίμηση,

Σωτηρούλλα Χαραλάμπους

Γενική Γραμματέας ΠΕΟ»