ΠΕΟ: Διεκδίκηση αυξήσεων και βελτίωση όρων απασχόλησης

232

Την πορεία ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων, που έληξαν τέλος 2021, αρχές 2022, εκτίμησε σε συνεδρία του τη Δευτέρα, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ και καθόρισε την πολιτική των διεκδικήσεων για τις υπό ανανέωση Συλλογικές Συμβάσεις του 2023 και συζήτησε και τις ευρύτερες εργασιακές, κοινωνικές διεκδικήσεις. Σημαντική είναι η απόφαση της ΠΕΟ για διεκδίκηση γενικών αυξήσεων στους μισθούς και βελτίωση των όρων απασχόλησης.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΕΟ, η πανδημία του κορωνοϊού άφησε πίσω της μια λαβωμένη οικονομία, αφού «τα μέτρα που αποφασίστηκαν για προστασία της δημόσια υγείας είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, κάτι που χρησιμοποιήθηκε για ακόμη μια αφορά για άσκηση πιέσεων πάνω στους εργαζόμενους, για συνέχιση και εμβάθυνση των πολιτικών της απορρύθμισης».

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι κυρώσεις που λήφθηκαν, σημειώνεται, επέτειναν την αβεβαιότητα στην οικονομία, επιδείνωσαν την αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα ασκώντας πίεση πάνω στους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τα ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας.

Δυστυχώς, προστίθεται, «η κυβέρνηση Αναστασιάδη ΔΗΣΥ αντί να πάρει μέτρα για προστασία των εργαζομένων και γενικά των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας συνεχίζει με τις πολιτικές της να προστατεύει το μεγάλο κεφάλαιο και τα υπερκέρδη, ενώ με αποφάσεις που λαμβάνει όπως η απόφαση για τον κατώτατο μισθό στηρίζει τις εργοδοτικές πρακτικές της απορρύθμισης της εργασίας και της διάβρωσης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αναφέρει η ΠΕΟ, «τα αποτελέσματα της δουλειάς μας κρίνονται αρκετά ικανοποιητικά. Πετύχαμε την ανανέωση ενός σημαντικού αριθμού Συλλογικών Συμβάσεων, στις πλείστες των περιπτώσεων πετυχαίνοντας αυξήσεις στους μισθούς, και άλλα παρεμφερή ωφελήματα».

Περί τα τέλη του 2022, αρχές του 2023, αναφέρεται, θα βρίσκονται υπό ανανέωση ένας σημαντικός αριθμός Συλλογικών Συμβάσεων, και διαφαίνεται ότι «θα είναι ακόμα ένας δύσκολος χρόνος για τις διεκδικήσεις των εργαζομένων».

Όπως αναφέρεται, οι προτεραιότητες της ΠΕΟ, για το θέμα των ανανεώσεων των Συλλογικών Συμβάσεων, θα εστιάσουν στη διεκδίκηση γενικών αυξήσεων και βελτίωση όρων απασχόλησης με στόχο τη βελτίωση του μεριδίου των εργαζομένων στον παραγόμενο πλούτο. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην βελτίωση των μίνιμουμ πρόσληψης.

Επίσης, στην επαναφορά των μισθολογικών αποκοπών και ωφελημάτων στις Συλλογικές Συμβάσεις στις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

Θα εστιάσουν ακόμη στην προώθηση της ίσης αμοιβής, των ζητημάτων ισότητας και της κάλυψη με επίδομα της άδειας πατρότητας και της γονικής άδειας.

«Οι ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στην ξενοδοχειακή και οικοδομική βιομηχανία, όπου με νόμο βασικοί όροι των Συλλογικών Συμβάσεων καθίστανται υποχρεωτικοί για όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, να συνεχιστεί με στόχο την περαιτέρω επέκτασή τους και σε άλλες Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις. Επιπρόσθετα, οι υφιστάμενες νομικές ρυθμίσεις να βελτιωθούν για να περιλαμβάνουν και άλλα βασικά ωφελήματα, όπως οι κατώτατοι μισθοί των Συλλογικών Συμβάσεων», προστίθεται.

Προτεραιότητες επίσης είναι να επιδιωχθεί, μέσα από τις διεκδικήσεις μας, ενίσχυση των Ταμείων Ευημερίας, τόσο για το ύψος των εισφορών, όσο και για τη δημιουργία Ταμείων Ευημερίας εκεί που δεν υπάρχουν σήμερα και προώθηση του αιτήματος για υιοθέτηση σε όλες τις Συλλογικές Συμβάσεις, Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης, σύσταση επιτροπής / λειτουργού ισότητας. Δημιουργία χώρου στους τόπους εργασίας μητρικού θηλασμού ή και εξαγωγής μητρικού γάλακτος.

Ιδιαίτερη προσοχή, επισημαίνει η ΠΕΟ, χρειάζεται να δοθεί στην ανανέωση συλλογικών συμβάσεων οι οποίες παραμένουν παγοποιημένες για χρόνια, στην προώθηση της συνομολόγησης κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ενώ παράλληλα στο κέντρο της προσοχής και της δράσης να είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των εργοδοτών με τα συμφωνηθέντα.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, θέτει ως κύριους στόχους την ΑΤΑ, τα μέτρα για την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, τον κατώτατο μισθό, το ΓεΣΥ, την έναρξη διαλόγου για βελτίωση της νομοθεσίας για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και άμεση κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις, καθώς και άλλα.

Για την ΑΤΑ, η θέση του ΓΣ της ΠΕΟ συνοψίζεται στην πλήρη απόδοση της ΑΤΑ και στην επέκταση του θεσμού σε όλους τους εργαζόμενους. Ο διάλογος που, μετά από έντονη απαίτηση της ΠΕΟ, και του υπόλοιπου συνδικαλιστικού κινήματος, αν και καθυστερημένα, θα ξεκινήσει στις 7/11/2022, σημειώνεται, θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, για να μπορέσει να ελαφρυνθεί σε ένα βαθμό η θέση των εργαζομένων από τη λαίλαπα της ακρίβειας και του πληθωρισμού, που κατατρώει την αγοραστική δύναμη των μισθών τους.

Κύριος στόχος, αναφέρεται πρέπει να είναι η επαναρρύθμιση της εργασίας για κατοχύρωση ελάχιστων όρων απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η ΠΕΟ σημειώνει ότι θα εργαστεί, έτσι ώστε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η εισαγωγή ρυθμίσεων όπως αυτές συμφωνούνται στις εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις, που είναι οι μισθοί πρόσληψης, ωράριο-υπερωρίες, αργίες, Ταμείο Προνοίας, 13ος μισθός, και να εφαρμόζονται ως όροι για όλους τους εργαζόμενους.

Για τον κατώτατο μισθό, η ΠΕΟ αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της, έχοντας ως γνώμονα την ξεκάθαρη θέση ότι, όπου υπάρχουν κατώτατοι συμφωνημένοι μισθοί στη Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, αυτοί θα πρέπει να είναι δεσμευτικοί για όλους τους εργοδότες του συγκεκριμένου κλάδου.

«Αναφορικά με το διάταγμα που ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση για το θέμα του κατώτατου μισθού, χωρίς να γίνεται αναφορά σε βασικά θέματα που διασφαλίζουν τους εργαζόμενους, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με στόχο τη διαφοροποίησή του, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε την απορρύθμιση στην εργασία με οποιοδήποτε συγκεκαλυμμένο τρόπο και εάν αυτή εμφανιστεί», προστίθεται.

Η ΠΕΟ αναφέρει ότι θα στηρίξει τον δημόσιο τομέα υγείας και θα προστατεύσει την φιλοσοφία του ΓεΣΥ, για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται.

Κύριος στόχος της ΠΕΟ θα είναι επίσης, η εισαγωγή θεσμικών ρυθμίσεων που θα αποτρέπουν την χρησιμοποίηση της αγοράς υπηρεσιών ως μηχανισμό υπόκρυψης της σχέσης εξαρτημένης εργασίας και φθηνής εργασίας.

Στο μεταξύ, θα συνεχίσει, όπως σημειώνει την άσκηση πίεσης στην Κυβέρνηση για μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων, όπως μείωση ΦΠΑ σε ηλεκτρισμό, καύσιμα και σε άλλα καταναλωτικά αγαθά, επιβολή πλαφόν, φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών εταιρειών ενέργειας,  επιδότηση μέρος του επιτοκίου στεγαστικών δανείων με κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων.

Η ΠΕΟ θα συνεχίσει ακόμη, τον αγώνα για τη διατήρηση του χαρακτήρα των Ταμείων Προνοίας, και επέκταση του ωφελήματος αυτού για όλους τους εργαζόμενους ώστε η διαφοροποίηση της μορφής εποπτείας των Ταμείων, να μην αφαιρέσει από τους εργαζόμενους την παρουσία τους στη διαχείριση, με το να δοθεί η διαχείρισή τους σε απρόσωπες Ασφαλιστικές Εταιρείες.

Η ΠΕΟ επισημαίνει ότι η χάραξη μιας ανθρώπινης στεγαστικής πολιτικής, είναι σήμερα τόσο αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Επιβάλλεται μεταξύ άλλων, σημειώνει, η εισαγωγή ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής στέγης με την αξιοποίηση πόρων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης και η εισαγωγή σχεδίου επιδότησης ενοικίου με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, η Συντεχνία προτείνει να ολοκληρωθεί η συζήτηση για τη στρατηγική απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, με στόχο τον τερματισμό του φαινομένου χρησιμοποίησης των μεταναστών, ως φθηνής εργατικής δύναμης.

Η ΠΕΟ αναφέρει τέλος, ότι σημαντικές νομοθεσίες χρήζουν βελτίωσης για να εκπληρώνουν τον στόχο τους πιο αποτελεσματικά, όπως είναι Ο Περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμος, Ο Περί της Προστασίας των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμος, Ο Περί της Προστασίας των Μισθών Νόμος, Ο Περί Ταμείου Αδειών Νόμος και Ο Περί μεταβίβασης Επιχειρήσεων Νόμος.