Προειδοποιούν με λήψη μέτρων οι σχολικοί βοηθοί νηπιαγωγείων

475

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σχολικών Βοηθών Νηπιαγωγείου, μελών της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ στο Αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου.

Ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ Πάφου Γιώργος Λεωνίδα ενημέρωσε τις εργαζόμενες για τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις που προέκυψαν σχετικά με την συζήτηση για αναβάθμιση του επαγγέλματος, μετά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στις 4 Ιουλίου.

Ακολούθησε συζήτηση και στην συνέχεια εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της Συντεχνίας για την λήψη μέτρων σε περίπτωση που δεν προκύψει θετική κατάληξη πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.