Πρωταθλήτρια στη μείωση μισθών και εν μέσω πανδημίας η Κύπρος!

311

Οι εργαζόμενοι πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα σε κάθε κρίση, όπως επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, στα χρόνια της ανάπτυξης της οικονομίας οι εργαζόμενοι δεν πήραν το λαβείν τους, αφού οι μισθοί παρέμειναν σε επίπεδα κάτω από το 2010. Όπως αναφέρεται σε έκθεση της Υπηρεσίας, με βάση τα «αποτελέσματα της Έρευνας Απολαβών για το 2018, οι μέσες μηνιαίες συνολικές απολαβές για τους πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους ανήλθαν, κατά μέσο όρο, στα 1.837 ευρώ (άνδρες 1.977 ευρώ και γυναίκες 1.676 ευρώ)». Αναφέρεται επίσης ότι «συγκριτικά με τις μηνιαίες απολαβές που καταγράφηκαν κατά το 2014, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 5,1% (άνδρες 5,2% και γυναίκες 5,0%), αλλά το επίπεδο των μηνιαίων απολαβών των υπαλλήλων κατά το 2018 (1.837 ευρώ) παραμένει χαμηλότερο από το επίπεδο της χρονιάς του 2010 (1.890 ευρώ)». Δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα της κρίσης του 2013, δεν πήραν το μερίδιο που τους αναλογεί στα χρόνια της ανάπτυξης.

Εν τω μεταξύ, με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η Κύπρος είναι πρωταθλήτρια στη μείωση των μισθών των εργαζομένων και στην κρίση του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο του 2020 το ωριαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 3,8%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, στην ΕΕ ο μέσος όρος αυξήθηκε κατά 1,8%, ενώ στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 1,6%. Σημειώνεται επίσης ότι τα στοιχεία για την Κύπρο δείχνουν ότι υπήρξε μείωση τόσο στους μισθούς (-0,8%), όσο και στα υπόλοιπα ωφελήματα των εργαζομένων (-17,4%)

Οι πάνω και οι κάτω

Με βάση την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας, η επαγγελματική κατηγορία με τις υψηλότερες απολαβές για τους πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους είναι τα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη (5.697 ευρώ το μήνα ή 76.919 ευρώ το χρόνο). Από την άλλη πλευρά, οι κατηγορίες όπου παρατηρήθηκαν οι χαμηλότερες απολαβές είναι οι ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (1.146 ευρώ το μήνα ή 14.682 ευρώ το χρόνο) και οι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (1.177 ευρώ το μήνα ή 14.713 ευρώ το χρόνο).

Σημειώνεται επίσης ότι ο τομέας με τις υψηλότερες απολαβές είναι τα ορυχεία και λατομεία (τομέας με πολύ μικρή απασχόληση, 3.225 ευρώ το μήνα ή 45.247 ευρώ το χρόνο) και οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (3.017 ευρώ το μήνα ή 39.886 ευρώ το χρόνο). Από την άλλη πλευρά, οι χαμηλότερες μέσες απολαβές παρατηρήθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (1.229 ευρώ το μήνα ή 15.940 ευρώ το χρόνο), καθώς και στον τομέα των λοιπών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών (1.285 ευρώ το μήνα ή 16.096 ευρώ το χρόνο).

25% πιο κάτω οι απολαβές των μερικώς απασχολούμενων

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν επίσης τις μεγάλες ανατροπές οι οποίες επήλθαν στα εργασιακά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της μείωσης των πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων και της αντίστοιχης αύξησης των μερικώς απασχολούμενων. Σημειώνεται μάλιστα ότι με βάση τα στοιχεία οι απολαβές των μερικώς απασχολούμενων είναι 25% πιο χαμηλές από αυτές των πλήρως απασχολούμενων.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «το 2018 οι μέσες ωριαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν 10,78 ευρώ για τους πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους και 8,08 ευρώ για τους μερικώς απασχολούμενους υπαλλήλους». Αναφέρεται επίσης ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε «μεγάλη αύξηση του αριθμού» των μερικώς απασχολούμενων «στο σύνολο της αγοράς εργασίας και ειδικότερα σε επαγγελματικές κατηγορίες όπως οι προσοντούχοι και οι τεχνικοί και βοηθοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα.

Απο: Χαραυγή