Πρωτόγνωρη απόφαση του ΔΣ του ΚΟΑΓ οδήγησε σε αυθόρμητη στάση εργασίας

571

Σε αυθόρμητη στάση εργασίας κατήλθε στις 11 Μαρτίου η πλειοψηφία των εργαζομένων στον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως για να εκφράσουν τη λύπη και την απογοήτευσή τους γιατί σε πρόσφατη διαδικασία για την πλήρωση της θέσης Προϊστάμενου Τεχνικών Υπηρεσιών (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) επιλέχθηκε από το Δ.Σ. για διορισμό άτομο άλλο από τους 4 εργαζόμενους, οι οποίοι την διεκδίκησαν.

Με την μη επιλογή ενός εκ των διεκδικητών, γεγονός πρωτόγνωρο για τα σαράντα χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού, ουσιαστικά το παρόν Δ.Σ. υποβάθμισε όλο το προσωπικό ως μη ικανό να διεκδικεί οποιαδήποτε θέση πέραν αυτής που κατέχει αφού παραγνωρίζει κατάφορα τις ικανότητες και την πολύχρονη εμπειρία και γνώση τους σε θέματα παραγωγής κοινωνικής κατοικίας.

«Το προσωπικό του ΚΟΑΓ εδώ και πολλά χρόνια έχει αποδείξει την αγάπη και την έμπρακτη αφοσίωση του στο έργο και το ρόλο του Οργανισμού, παρά τις δύσκολες συνθήκες που υπήρχαν για αρκετά χρόνια. Δουλεύει ακούραστα για να υλοποιήσει τις αποφάσεις των εκάστοτε Δ.Σ., συνθέτει και προσθέτει με τις γνώσεις και την εμπειρία του, αλλά πρωτίστως δουλεύει με ζήλο για να προσφέρει στον απλό άνθρωπο το κοινωνικό αγαθό της στέγης. Αυτό άλλωστε μπορούν να το πιστοποιήσουν οι εκατοντάδες οικογένειες συμπολιτών μας που επωφελήθηκαν από τα σχέδια του ΚΟΑΓ», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Κλαδικές των Συντεχνιών των εργαζομένων της ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΠΑΣΥΔΥ.

Με την απόφαση του το Δ.Σ. αδίκησε, υποβάθμισε και μείωσε την αξία και τις ικανότητες των εργαζομένων που διεκδίκησαν τη θέση και επέδειξε πρωτόγνωρη σκληρότητα παραγνωρίζοντας την αξία της πολύχρονης παρουσίας τους στον ΚΟΑΓ και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του.

Οι Συντεχνίες καταγγέλλουν την πράξη αυτή και ζητούν όπως το Δ.Σ. επανεξετάσει την στάση του και προχωρήσει στη διόρθωση της στρέβλωσης που δημιουργήθηκε.