Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις για ανανέωση της σύμβασης των λιμενεργατών

347

Οι απευθείας διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) των Λιμενεργατών και Σημειωτών που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, κατέληξαν σε αδιέξοδο λόγω της απόρριψης από την εργοδοτική πλευρά όλων των αιτημάτων των εργαζομένων. Αυτό υποχρέωσε τις Συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και την αντίστοιχη της ΣΕΚ να ζητήσουν τη  μεσολάβηση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας.

Οι Συντεχνίες την περασμένη εβδομάδα με επιστολή τους κάλεσαν τους εργοδότες για ακόμα μια φορά να επανεξετάσουν τη θέση τους, δηλώνοντας πως σε περίπτωση διαφοροποίησης τους, είναι έτοιμες και για νέα απευθείας συνάντηση.