Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

351

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ σε έκτακτη συνεδρία του σήμερα Τετάρτη 14 Αυγούστου, συζήτησε τη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε σχέση με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στα Ξενοδοχεία και αποφάσισε τα πιο κάτω:


“1. Το ΔΣ επαναβεβαιώνει την θέση του, που δόθηκε και γραπτώς και προφορικώς προς το Υπουργείο, ότι με βάση και τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων αλλά και εκ των πραγμάτων λόγω των απαράδεκτων θέσεων των Ξενοδόχων, ο διάλογος για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης ευρίσκεται σε αδιέξοδο το οποίο ανεξήγητα το Υπουργείο δεν κηρύττει.

2. Δηλώνει την ετοιμότητα της Συντεχνίας μας για άμεσο και εντατικό διάλογο για εξάντληση κάθε περιθωρίου για ξεπέρασμα του αδιεξόδου και επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες λίγες μέρες.

3. Ως εκ των πιο πάνω οι μηχανισμοί μας είναι ήδη έτοιμοι για την λήψη μέτρων όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

4. Δηλώνουμε την προσήλωση μας στην Ενότητα Δράσης του Συνδικαλιστικού Κινήματος η οποία εξασφαλίζεται μόνο μέσω των ιδίων των εργαζομένων.”