Σε κρίσιμο σημείο οι διαβουλεύσεις για ανανέωση της Σύμβασης στην Οικοδομική

353

Η διαβούλευση μεταξύ του Συνδικαλιστικού Κινήματος και της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (ΟΣΕΟΚ) θα συνεχιστεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου με χωριστές επαφές από τη Μεσολαβητική Υπηρεσία. Αυτό αποφασίστηκε στην κοινή συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές στις 29 Ιουνίου ενώπιων της μεσολαβητικής υπηρεσίας για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης η οποία έληξε τον Μάιο 2022.

Η συνάντηση αυτή δεν είχε κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, ωστόσο η Μεσολαβητική Υπηρεσία δεν κήρυξε αδιέξοδο, κάτι που θα οδηγούσε πιθανότητα σε κινητοποιήσεις. Αντίθετα, η μεσολάβηση έθεσε κάποιες σκέψεις και εισηγήσεις τουλάχιστον για ρύθμιση των οικο­νομικών ζητημάτων που προκύπτουν από αιτήμα­τα και αντιαιτήματα των δύο πλευρών, αφήνοντας έτσι ανοικτό ακόμα και το ενδεχόμενο κατάθεσης μεσολαβητικής πρότασης για γεφύρωση των πολλών ακό­μα διαφορών για επίτευξη συμφωνίας.

Υπενθυμίζουμε πως μεταξύ των αιτημάτων των Συντεχνιών είναι η ενσωμάτωση στην υπάρχουσα νομοθεσία που κατοχυρώνει βασικά δικαιώματα των εργαζομένων στον κλάδο, στον «Περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμο» και των μισθών πρόσληψης που συμφωνούνται και υπάρχουν στη Συλλογική Σύμβαση, η οποία αφορά περίπου 40,000 εργαζόμενους. Η εργοδοτική πλευρά αποσυνδέει το όλο θέμα, όπως και διάφορα ζητήματα, από τη διαδικασία ανανέωσης της Σύμβασης, κάτι που οι Συντεχνίες εκτιμούν πως θα μπορέσει να βοηθήσει και στον αθέμιτο ανταγωνισμό που υπάρχει στην αγορά.

Την ίδια ώρα και βάσει όσων συζητήθηκαν, δεν αποκλείεται ικανοποίηση άλλων αιτημάτων των Συντεχνιών, όπως είναι η σταδιακή επαναφορά ωφελημάτων που μειώθηκαν το 2013.