Σημαντικές ανανεώσεις Συμβάσεων για την ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ

403

Εκτίμηση της πορείας ανανέωσης των Συλλογικών Συμβάσεων και του οργανωτικού πλάνου έκανε σε συνεδρία του στις 6 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ ενώ όρισε ως έτος Συνεδρίων το 2022 αφού προχώρησε στην προκήρυξη των Επαρχιακών και του Παγκύπριου Συνεδρίου της Συντεχνίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Γ.Γ. της Συντεχνίας Χαράλαμπος Πρατσής, μέχρι σήμερα ανανεώθηκαν 33 Συλλογικές Συμβάσεις που αφορούν 4,000 περίπου εργαζόμενους, 30 Συμβάσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων και αρκετές είναι ενώπιων της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ως πολύ θετική αυτή την εξέλιξη αφού μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού επιτεύχθηκε η ανανέωση αυτού του σημαντικού αριθμού Συμβάσεων στις οποίες διεκδικήθηκαν και κερδήθηκαν μισθολογικές αυξήσεις και αυξήσεις σε παρεμφερή ωφελήματα, γεγονός που επιτρέπει στους εργαζόμενους και στη Συντεχνία τους να ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

Όπως προαναφέρθηκε, στη συνεδρία έγινε επίσης εκτίμηση της πορείας του οργανωτικού πλάνου. Όπως ανέφερε ο Χ. Πρατσής «το Διοικητικό Συμβούλιο της Συντεχνίας μας εκτίμησε ως θετική την εικόνα σε ότι αφορά την παρουσία μας, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο σχεδόν. Παρόλα αυτά σίγουρα υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση και οργανωτική ανάπτυξη και ελπίζουμε ότι οι συνθήκες σε ότι αφορά την πανδημία θα μας το επιτρέψουν για να ξεκινήσουμε οργανωτική εκστρατεία ευρείας κλίμακας».

Προκήρυξη Παγκύπριου Συνεδρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως το 2022 να είναι έτος Συνεδρίων για την ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ. Τα Επαρχιακά Συνέδρια θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο ενώ το Παγκύπριο Συνέδριο θα γίνει τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου.