Σημαντική συμφωνία Συντεχνιών-ΚΕΔΙΠΕΣ για ανανέωση συλλογικής σύμβασης

588

Υπογράφηκε στις 24 Σεπτέμβριου 2021 η συμφωνία για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ της ΚΕΔΙΠΕΣ – ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ – ΟΙΥΚ ΣΕΚ για τα έτη  2019 – 2022. Με την νέα συλλογική σύμβαση ενοποιούνται οι οροί απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ και των μεταφερομένων στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ.

Επίσης προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση των μισθολογικών απολαβών, αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2020, τον καθορισμό της εισφοράς του εργοδότη στο ταμείο προνοίας στο 9%, αναδρομικά από τον Ιούλιο του 2020 και την τοποθέτηση του προσωπικού που προέρχεται από τα πρώην Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα στις μισθολογικές κλίμακες της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η  πιο πάνω Συλλογική Σύμβαση έχει υπογραφεί και μεταξύ των ΚΕΔΙΠΕΣ, ΑΛΤΑΜΙΡΑ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και της ΟΙΥΚ ΣΕΚ και η οποία διασφαλίζει την εφαρμογή των  προνοιών της και για το προσωπικό το οποίο μεταφέρθηκε από την ΣΚΤ το 2018 στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει συμφωνήσει με τις Συντεχνίες, ότι με την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης θα ανακοινωθεί Σχέδιο Εθελουσίας Αποχώρησης για μείωση του αριθμού του προσωπικού της καθώς και για τον τρόπο χειρισμού του προσωπικού που μεταφέρθηκε στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ  με τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Μέγιστο ποσό αφορολόγητης αποζημίωσης 180 χιλιάδες και ελάχιστο 35000 χιλιάδες ευρώ, αναλόγως των ετών υπηρεσίας και απολαβών.
  • Τα μέλη του προσωπικού που θα επιλέξουν το Σχέδιο επιπλέον της αποζημίωσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα ωφελήματα ασφάλειας ζωής, του ταμείου υγείας και του ταμείου ευημερίας για τα επόμενα δυο χρονιά από την ημερομηνία αποχώρησης τους.
  • Επιλέξιμοι είναι όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι της ΚΕΔΙΠΕΣ καθώς και όλοι οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ.

Επιπρόσθετα, για το μεταφερόμενο προσωπικό στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ παρέχονται οι τρεις ακόλουθες  επιλογές:

  • Επιστροφή στην ΚΕΔΙΠΕΣ.
  • Επιστροφή στην ΚΕΔΙΠΕΣ και αποχώρηση με το σχέδιο.
  • Παραμονή στην ΑΛΤΑΜΙΡΑ με παράλληλη αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους στον Συνεργατισμό με την παραχώρηση αφορολόγητης αποζημίωσης με μέγιστο ποσό 65000 και ελάχιστο 35000 χιλιάδες ευρώ, αναλόγως των ετών υπηρεσίας και απολαβών στη πρώην ΣΚΤ.

Σε δηλώσεις του στο Εργατικό Βήμα ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΕΥ Σάββας Τούλουπος ανέφερε μεταξύ άλλων ανάφερε ότι μετά από αρκετά χρονιά προσπαθειών των δυο Συντεχνιών επιτέλους επιτεύχθηκε η ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης αποκαθιστώντας πλήρως τις μειώσεις μισθών και των ωφελημάτων που έγιναν το 2014 αμέσως μετά την οικονομική κρίση λόγω κουρέματος αλλά και των άλλων αρνητικών εξελίξεων που ακολούθησαν με τελικό αποτέλεσμα το κλείσιμο του Συνεργατικού Κινήματος, της μεγαλύτερης  κατάκτησης του Κυπριακού λαού. Με την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση μεταξύ όλων των υπάλληλων της ΚΕΔΙΠΕΣ και ΑΛΤΑΜΙΡΑ και διασφαλίζεται η εργασιακή ειρήνη.