Σταθερή αύξηση των εργατικών ατυχημάτων κάθε χρόνο από το 2013 και μετά

289

Συνεχίστηκε η αύξηση των εργατικών ατυχημάτων την περίοδο 2018-2019, μια τάση που συνεχίζεται κάθε χρόνο από το 2013 και μετά με εξαίρεση το 2015, σύμφωνα με την Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης Εργατικών Ατυχημάτων 2019 του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Κατά την περίοδο 2018-2019 υπήρξε αύξηση 0,5% του αριθμού των ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (12 ατυχήματα περισσότερα) σε συνέχεια της μεγάλης αύξησης του αριθμού των ατυχημάτων που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2015-2017 (αύξηση 29,7%).

Η αυξητική αυτή τάση παρατηρείται σε αντίθεση με μία σταδιακή και συνεχή μείωση που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2008-2013 κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρξε μια συνολική μείωση κατά 35%. Σημειώνεται σχετικά ότι κατά την περίοδο 2013-2015 παρατηρήθηκε μια αυξομείωση του αριθμού των ατυχημάτων με αύξηση 5,2% κατά την περίοδο 2013-2014 και μείωση 1,4% κατά την περίοδο 2014-2015.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάλυση που διεξάχθηκε, κατά το έτος 2019 παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων σε σύγκριση με το έτος 2018 σε όλους τους βασικούς τομείς που παρουσιάζουν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων ως ακολούθως: Στον τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων κατά 13 ατυχήματα (572-559), στον τομέα της Μεταποίησης κατά 18 ατυχήματα (378-360),  στον τομέα των Κατασκευών κατά 23 ατυχήματα (333-310) και στον τομέα του  Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου κατά 34 ατυχήματα (312-278).

Σε ό,τι αφορά τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με κριτήριο τον αριθμό των εργοδοτουμένων και τον αριθμό των ατυχημάτων που είχαν κατά το έτος 2019, παρουσίασαν υψηλότερο Δ.Σ., σε σχέση με τον μέσο όρο, (602.87) οι πιο κάτω τομείς:

Ξενοδοχεία – Εστιατόρια με δείκτη συχνότητας 1665,07,

μεταποίηση με δείκτη συχνότητας 1377,70,

μεταφορά – αποθήκευση με δείκτη συχνότητας 984,54

και κατασκευές με δείκτη συχνότητας 959,93.

Ατυχήματα κατά Επαρχία

Όπως και κατά το έτος 2018, σημειώνεται ο ιδιαίτερα ο ψηλός Δ.Σ. σε σύγκριση με τον μέσο όρο (602.87) που παρατηρήθηκε στις Επαρχίες Αμμοχώστου (1145,72) και Πάφου (989,58). Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ατυχημάτων σημειώνεται η αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων στην Επαρχία Λεμεσού κατά 9,1% και η μείωση κατά 4,0% στην Επαρχία Πάφου.

Ατυχήματα κατά Μέγεθος Υποστατικού

Κατά το έτος 2019 και σε σύγκριση με το έτος 2018, παρατηρήθηκε μία μάλλον σταθεροποιητική τάση σε ό,τι αφορά τόσο στον αριθμό όσο και στο Δ.Σ. των ατυχημάτων. Ο Δ.Σ. ατυχημάτων εξακολουθεί όμως να παρουσιάζεται κατά πολύ ψηλότερος από τον μέσο όρο (602,9), κατά σειρά στα υποστατικά όπου εργοδοτούνται περισσότεροι από 500 εργοδοτούμενοι (1636,0) και σε υποστατικά όπου εργοδοτούνται από 50 – 249 εργοδοτούμενοι (1008,5). Σημειώνεται ιδιαίτερα η συνεχής μείωση του Δ.Σ., που παρατηρείται κατά τα τελευταία χρόνια μετά το 2015, σε υποστατικά όπου εργοδοτούνται από 1 – 9 εργοδοτούμενοι (2015: 511,6 – 2019:391,0 – Μείωση: 23,6%).

Ατυχήματα κατά Ηλικιακή Ομάδα

Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, στην ηλικιακή ομάδα 15 – 24 παρουσιάζεται σημαντικά ψηλότερος Δ.Σ. (794,3) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, αλλά και τον μέσο όρο (602,87). Σημειώνεται όμως ότι ο Δ.Σ. σε αυτή την ηλικιακή ομάδα κατά το έτος 2019 μειώθηκε κατά 6,4% σε σύγκριση με το έτος 2018 (849,1), ακολουθώντας την μεγαλύτερη μείωση που παρατηρήθηκε κατά το 2018 κατά 22,8%, σε σύγκριση με το έτος 2017 (1100,3).

Ατυχήματα λόγω πτώσης

Στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, ένα μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων, το 28,0%, σε σύγκριση με 26,9% κατά το έτος 2018, οφειλόταν σε πτώση είτε στο ίδιο επίπεδο είτε από ύψος. Τα αντίστοιχα ποσοστά στον τομέα των κατασκευών ήταν  ιδιαίτερα ψηλά, 40,5% σε σύγκριση με 36,8% κατά το έτος 2018.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ