Στο 9,9% ανήλθε τον Μάϊο η ανεργία στην Κύπρο

464

Το Μάιο του 2021, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 7,9%, από 8,1% τον Απρίλιο του 2021 και από 7,5% το Μάιο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 7,3% το Μάιο του 2021, από 7,4% τον Απρίλιο 2021 και από 6,9% τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την Κύπρο, η ανεργία τον Μάιο του 2021 αυξήθηκε στο 9,9% (45 000 άτομα, 9,1% για τους άνδρες και 10,7 για τις γυναίκες), από 9,2% (42 000 άτομα) τον Απρίλιο του 2021 και 7,8% το Μάιο του 2020 (35 000 άτομα).

Η Eurostat εκτιμά ότι ότι 15,278 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ, εκ των οποίων 12,792 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι το Μάιο του 2021. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 382 000 στην ΕΕ και κατά 306 000 το 2004 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, η ανεργία αυξήθηκε κατά 949 000 στην ΕΕ και κατά 803 000 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

Τον Μάιο του 2021, 2.979 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,403 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Τον Μάιο του 2021, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 17,3% στην ΕΕ και 17,5% στη ζώνη του ευρώ, από 18,2% και 18,4% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2021, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 174 000 στην ΕΕ και κατά 138.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2020, η ανεργία των νέων αυξήθηκε κατά 119 000 στην ΕΕ και κατά 70 000 στη ζώνη του ευρώ. Στην Κύπρο, η ανεργία των νέων ήταν 18,5% τον Μάρτιο του 2021 (7000 άτομα – τελευταία διαθέσιμα στοιχεία).

Τον Μάιο του 2021, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 7,6% στην ΕΕ, από 7,8% τον Απρίλιο του 2021. Το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες ήταν 7,0% το Μάιο του 2021, από 7,1% τον Απρίλιο του 2021. Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες μειώθηκε από 8,5% τον Απρίλιο του 2021 σε 8,3% το Μάιο του 2021, ενώ το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες μειώθηκε από 7,8% τον Απρίλιο του 2021 σε 7,6% τον Μάιο του 2021.

Από ΚΥΠΕ