Συλλογική δράση για ανατροπή της άδικης κατανομής του πλούτου

281

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, σε σημερινή του συνεδρία, εκτίμησε τα οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα της Ομοσπονδίας κατά το 2019 και ενέκρινε το οργανωτικό και οικονομικό πλάνο για το 2020.
 
Το Γενικό Συμβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση, ενέκρινε τους οργανωτικούς και οικονομικούς στόχους καθώς και τον προϋπολογισμό της ΠΕΟ για το 2020, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας της ΠΕΟ στους τόπους εργασίας, αξιοποίηση των επιτυχιών που είχε το κίνημα το 2019 στην ανανέωση των μεγάλων παγκύπριων συμβάσεων και στην νομοθετική κατοχύρωση βασικών στοιχείων αυτών των συμβάσεων, όπως επίσης και στην ανάγκη συσπείρωσης και συλλογικής δράσης των εργαζομένων για ανατροπή της ολοφάνερα άδικης και προκλητικής κατανομής του παραγόμενου πλούτου υπερ των κερδών των επιχειρήσεων και σε βάρος των μισθών και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.
 
Όσον αφορά τη σύνδεση των μελών,  μέσω της συνδρομής τους στην ΠΕΟ, διατηρήθηκε  στα επίπεδα του 2018 όπου είχε παρατηρηθεί ουσιαστική  αύξηση των μελών των Συντεχνιών, προσθέτει, συμπληρώνοντας ότι ο ΓΣ κρίνει ως πολύ σημαντική την εντατικοποίηση της οργανωτικής δουλειάς, με στόχο την οργάνωση νέων επιχειρήσεων με μεγάλη απασχόληση και παράλληλα την εξάντληση των περιθωρίων μαζικοποίησης μέσα στις ήδη οργανωμένες επιχειρήσεις.