Συνέχιση της συλλογικής σύμβασης στη νέα κοινοπραξία υγραερίου VLPG PLANT LTD

456

Μετά από σειρά συναντήσεων μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ Λάρνακας και ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Λάρνακας και της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ σε σχέση με τη μεταβίβαση του προσωπικού στις νέες εγκαταστάσεις στην περιοχή Βασιλικού, η εταιρεία αποφάσισε τη μεταφορά όλου του προσωπικού της στη νέα κοινοπραξία VLPG PLANT LTD με τους ίδιους όρους εργασίας και ωφελήματα όπως αυτοί περιλαμβάνονται στη Συλλογική Σύμβαση.    

Οι εγκαταστάσεις της κοινοπραξίας VLPG PLANT LTD αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι το τέλος του 2021. Η κοινοπραξία αποτελείται από τις εταιρείες Petrolina Holdings Public Ltd, Synergaz Ltd και Intergaz Ltd. Μέχρι τη μετεγκατάσταση των εταιρειών στην περιοχή Βασιλικού πιθανώς στους μετόχους να περιλαμβάνονται και τα Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ αφού πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε αγορά μετοχών από το μερίδιο της Petrolina Holdings Public Ltd η οποία τελεί υπό την έγκριση της ΕΠΑ.

Η απόφαση της ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ Λτδ για μεταφορά του προσωπικού της αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη διαδικασία μεταφοράς των εργαζομένων στον κλάδο της εμφιάλωσης, συντήρησης  και διανομής Υγραερίου.

Οι εργαζόμενοι σε όλες τις εταιρείες είναι ενήμεροι μέσα από Γενικές Συνελεύσεις για την πορεία των συναντήσεων και έχουν ήδη λάβει αποφάσεις μέσα από τις Γ.Σ. τους για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα τους και τις Συλλογικές Συμβάσεις κατά τη μεταβίβαση των εταιρειών τους στην περιοχή Βασιλικού.