Συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού

137

Πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναπροσαρμογής του Κατώτατου Μισθού, η οποία θα πρέπει να εργαστεί μέσα σε ένα στενό χρονοδιάγραμμα ώστε μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2024 να καταθέσει εισήγηση προς τον Υπουργό Εργασίας, η οποία θα πάει για συζήτηση στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Υπενθυμίζουμε ότι την 1η Ιανουαρίου του 2024 αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το νέο διάταγμα για τον εθνικό κατώτατο μισθό.

Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις εκπρόσωπους των εργαζομένων/Συντεχνιών, τρεις εκπρόσωπους των εργοδοτικών οργανώσεων, τον Γ.Δ. του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής, τον αναπληρωτή Γ.Δ. του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Ανδρέα Χαρίτου. Πάντως, τίθεται το ερώτημα αν η Επιτροπή Αναπροσαρμογής θα καταλήξει σε ομόφωνη εισήγηση, αφού εκφράστηκαν ήδη οι πρώτες διαφωνίες μεταξύ των μελών της.

Στην Επιτροπή συμμετέχει ο Παύλος Καλοσυνάτος, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΠΕΟ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου-ΙΝΕΚ ΠΕΟ ο οποίος όπως δήλωσε στο «Ε.Β.» η συζήτηση κατά την πρώτη συνεδρία επικεντρώθηκε στη λειτουργία της Επιτροπής επισημαίνοντας πως θα έπρεπε να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της για να συζητήσει το θέμα αλλά και έναν προϋπολογισμό ώστε να πραγματοποιηθούν μελέτες που να πιστοποιούν αν ο κατώτατος μισθός επιτυγχάνει το στόχο του ή όχι.

Στην Επιτροπή τονίστηκε από τον Π. Καλοσυνάτο πως θα πρέπει να  γίνει αναθεώρηση του συστήματος και να γίνει συζήτηση για την ωριαία απόδοση του κατώτατου καθώς και την ενσωμάτωση σε αυτόν της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής καθώς και η ενσωμάτωση άλλων ομάδων εργαζομένων που εξαιρούνται από το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το γεγονός ότι δεν αποδίδεται ωριαία ο κατώτατος μισθός αποτελεί στρέβλωση την οποία από την πρώτη στιγμή είχε αναδείξει η ΠΕΟ ενώ υπάρχει και προγραμματική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για διόρθωση της στρέβλωσης αυτής, την οποία εξέφρασε και ο Υπουργός Εργασίας.

Στη συνεδρία ζητήθηκαν επίσης επίσημα στοιχεία με βάση τα οποία θα εργαστεί η Επιτροπή με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας να δεσμεύονται να προσκομίσουν στην επόμενη συνεδρία που θα γίνει στις 2 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει του υφιστάμενου διατάγματος, ο εθνικός κατώτατος μισθός πρόσληψης ανέρχεται στα €885 ακαθάριστα και μετά από εξάμηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη τουλάχιστον στα €940 ακαθάριστα. Παρόλα αυτά χωρίς καμιά αμφιβολία το ύψος του κατώτατου μισθού δεν αντανακλά τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές το 2022-2023.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αύξηση που είχε ο κατώτατος μισθός ήταν της τάξης του 1,7% σε σχέση με το ύψος που είχε το 2012, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν στο 2,5% το 2021 και στο 8,7% το 2022. Επομένως, το 2023 θα πρέπει να υπάρξει σημαντική αύξηση στο ποσό του κατώτατου μισθού, ώστε να ανταποκρίνεται στις πιεστικές ανάγκες που ασκεί ο πληθωρισμός κυρίως στους πιο ευάλωτους εργαζόμενους που πληρώνονται με βάση το διάταγμα.