Συστάσεις από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας λόγω καύσωνα

269

Σήμερα Δευτέρα ή / και τις επόμενες ημέρες στις πεδινές ή / και παράλιες περιοχές, αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα και ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο ή / και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους.
 
Ως εκ τούτου το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας αέρα (υπό σκιά) και σχετικής υγρασίας, τόσο οι εργοδότες όσο και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάπαυση ή διακοπή των εργασιών, ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα (οργανωτικά και τεχνικά) για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπόνησης».
 
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν «οργάνωση του χρόνου εργασίας ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας και οργάνωση συχνών μικρών διαλειμμάτων για ανάπαυση σε σκιερό, δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων, όπου αυτό είναι εφικτό».
 
Περιλαμβάνουν, επίσης, «εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας, αποφυγή, όπου είναι εφικτό, των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες της ημέρας και διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (θερμοκρασίας 10 – 15οC)».
 
Συστήνεται και η «χορήγηση και χρήση από τους εργαζομένους κατάλληλου καλύμματος κεφαλής, η χρήση από τους εργαζομένους ελαφρών, χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν (όπως είδη από βαμβάκι) και η αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάποσης οινοπνευματωδών ή καφεϊνούχων ποτών».
 
Εξάλλου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής (Πίνακες 12 και 13), για συνθήκες θερμοκρασίας από 39 έως 44 βαθμούς Κελσίου, πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες όταν επικρατούν συγκεκριμένα ποσοστά σχετικής υγρασίας, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της εργασίας.
 
Στους 39 βαθμούς Κελσίου όταν η εργασία είναι ελαφρά διακόπτεται με υγρασία ίση ή μεγαλύτερη του 53% ενώ στη βαριά εργασία το ποσοστό υγρασίας για διακοπή εργασίας μειώνεται στο 42%.
 
Σε θερμοκρασία 40 βαθμών Κελσίου όταν η εργασία είναι ελαφρά διακόπτεται με υγρασία ίση ή μεγαλύτερη του 48% ενώ στην βαριά εργασία το ποσοστό υγρασίας για διακοπή εργασίας μειώνεται στο 37%.                   
                             
Στους  41 βαθμούς Κελσίου όταν η εργασία είναι ελαφρά διακόπτεται με υγρασία ίση ή μεγαλύτερη του 43% ενώ στη βαριά εργασία το ποσοστό υγρασίας για διακοπή εργασίας μειώνεται στο 33%.        
 
Σε θερμοκρασία 42 βαθμούς Κελσίου, όταν η εργασία είναι ελαφρά διακόπτεται με υγρασία ίση ή μεγαλύτερη του 39% ενώ στη βαριά εργασία το ποσοστό υγρασίας για διακοπή εργασίας μειώνεται στο 28%.                   
                                            
Στους  43 βαθμούς Κελσίου όταν η εργασία είναι ελαφρά διακόπτεται με υγρασία ίση ή μεγαλύτερη του 34% ενώ στη βαριά εργασία το ποσοστό υγρασίας για διακοπή εργασίας μειώνεται στο 25%.                                                     
 
Σε θερμοκρασία 44 βαθμών Κελσίου όταν η εργασία είναι ελαφρά διακόπτεται με υγρασία ίση ή μεγαλύτερη του 25% ενώ στην βαριά εργασία το ποσοστό υγρασίας για διακοπή εργασίας μειώνεται στο 21%.                                                                
                                                           
Ελαφρά εργασία καθορίζεται από το Τμήμα Εργασίας η εργασία γραφείου, η επιστασία, η εργασία σε πάγκο με ελαφριά εργαλεία και η συνήθης οδήγηση.
 
Η Βαριά Εργασία είναι η «έντονη χειρωνακτική εργασία, επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού, συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση καλουπιών, σκάψιμο ή σπάσιμο σκληρών υλικών με μηχανικά εργαλεία / συσκευές / μηχανήματα βάρους πέραν των 15 Kg, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με χειρωνακτικά μέσα».
                             
Στην Μέτρια Εργασία ισχύουν οι μέσες τιμές των πιο πάνω και ως μέτρια εργασία θεωρείται η «τοποθέτηση περίφραξης, σκυροδέτηση, χτίσιμο τούβλων, σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση δαπέδων, τοποθέτηση κεραμιδιών, σκάλισμα, σφυρηλάτηση, μεταφορά ελαφρών αντικειμένων, ξυλουργικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, μηχανολογικές εργασίες, τοποθέτηση αλουμινίων, τοποθέτηση κάγκελων, εργασίες ασφαλτόστρωσης που διεξάγονται με μηχανικά μέσα».
              
Για περισσότερες πληροφορίες, καταλήγει η ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην ενότητα Θερμική Καταπόνηση  ή/και να επικοινωνούν με τους Επιθεωρητές στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ