Σύσταση προς εταιρείες και εργαζόμενους για τις μετακινήσεις προσωπικού

353

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, η οποία εκδόθηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της ΠΕΟ με τον Τμήμα, που αφορά τις μετακινήσεις προσωπικού σε ιδιωτικές εταιρίες.

«Επειδή έχει περιέλθει στην αντίληψη του Τμήματος ότι προσωπικό εταιρειών, π.χ. εργοληπτικών εταιρειών, συνεχίζει να μετακινείται μαζικά σε οχήματα προς και από χώρους εργασίας, προς και από εργοτάξια κλπ, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει έντονα σε όλους τα ακόλουθα:
1. Η μαζική κοινή μετακίνηση με το ίδιο όχημα προσώπων που δεν διαμένουν στο ίδιο σπίτι πρέπει να αποφεύγεται.

2. Το πιο πάνω ισχύει είτε αν το όχημα ανήκει στην εταιρεία/εργοδότη και μετακινούνται με αυτό εργαζόμενοι προς και από την εργασία ή από τη βάση της εταιρείας προς το εργοτάξιο και αντίστροφα, είτε αν το όχημα ανήκει σε κάποιον από τους εργαζόμενους και μετακινεί με αυτό συναδέλφους του για τον ίδιο σκοπό.

3. Συστήνεται όπως, εφόσον η μετακίνηση κρίνεται αναγκαία, να μετακινούνται μαζί τα λιγότερα πρόσωπα που είναι δυνατό.

4. Γενικότερα, οχήματα που χρησιμοποιούνται για τους πιο πάνω σκοπούς πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη ιδιωτικά οχήματα και πρέπει να λαμβάνονται τα πιο κάτω μέτρα:

(α) Για το όχημα:
(ι) Γενική απολύμανση του οχήματος,
(ιι) Καθημερινή και συχνή απολύμανση χερουλιών, χειρολαβών, μεταλλικών επιφανειών στα καθίσματα, ζώνες ασφαλείας κλπ,
(ιιι) Γενικός καθαρισμός μετά το πέρας της κάθε ημέρας,
(ιv) Τοποθέτηση υγρού αντισηπτικού χεριών εντός του κάθε οχήματος, για υποχρεωτική χρήση από τον οδηγό και κάθε επιβάτη,
(v) Ανάρτηση σε περίοπτη θέση, των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν την επιδημία COVID – 19 (Κορωνοϊό),
(vι) Τα συστήματα κλιματισμού να παραμένουν κλειστά,
(vιι) Τα παράθυρα του οχήματος να παραμένουν ανοικτά κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να κλείνουν κατά τη διάρκεια του γενικού καθαρισμού.

(β) Οδηγός και επιβάτες:
(ι) Να φορούν γάντια,
(ιι) Να είναι καθαροί και προσεχτικοί με την προσωπική τους υγιεινή.

(γ) Για την εταιρεία/εργοδότη:
(ι) Να οργανώσει, όπου είναι εφικτό, διαφορετικό τρόπο μετακίνησης του προσωπικού για τους πιο πάνω σκοπούς, ώστε να αποφεύγεται η κοινή μετακίνηση (π.χ. χρήση και άλλων οχημάτων της εταιρείας όπου υπάρχουν κλπ),
(ιι) Να αναπτύξει σύστημα διαχείρισης πιθανών περιστατικών,
(ιιι) Να ενημερώνει συνεχώς τους εργοδοτούμενους για τις Οδηγίες που εκδίδει το Υπουργείο Υγείας,
(ιv) Να εκδώσει οδηγίες στους εργοδοτούμενους για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από μέρους τους όσον αφορά την επιδημία COVID – 19 (Κορωνοϊό),
(vι) Να εκδώσει οδηγίες στους υπαλλήλους της για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα της επιδημίας COVID – 19 (Κορωνοϊό).»