Τα νέα διορθωτικά μέτρα για στήριξη των εργαζομένων

269

Συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους είχε το πρωί η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε σχέση με τα νέα διορθωτικά μέτρα που αποφασίστηκαν για την στήριξη των εργαζομένων.

Σε δηλώσεις της η υπουργός Εργασίας, ανέφερε πως σήμερα έχει πληρωθεί ένας αριθμός εργαζομένων οι αιτήσεις των οποίων ήταν λανθασμένες και δεν τους είχε καταβληθεί το επίδομα πριν από το Πάσχα.

Σχετικά με τα νέα μέτρα που αποφασίστηκαν και τις συμπληρωματικές πληρωμές που θα γίνουν, η κ. Αιμιλιανίδου εξήγησε πως θα εξεταστούν εκ νέου οι πληρωμές και οι εργαζόμενοι που ενδεχομένως να είχαν περισσότερες απολαβές τον Ιανουάριο του 2020 σε σύγκριση με το 2018, θα τους καταβληθεί η διαφορά.

Ερωτηθείσα η κ. Αιμλιανίδου για το κατώτατο όριο που ανακοινώθηκε, ανέφερε πως το ποσό πιθανόν να είναι όπως η κατώτατη σύνταξη, δηλαδή το ποσό των 359 ευρώ.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν:

  • Για σκοπούς καταβολής του ειδικού ανεργιακού επιδόματος και του ειδικού επιδόματος ασθενείας, θα λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες αποδοχές του έτους 2018 αλλά επιπρόσθετα, θα γίνεται και σύγκριση με βάση τον δηλωμένο μισθό του Ιανουαρίου 2020, έτσι ώστε να καταβάλλεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα το υψηλότερο ποσό που προκύπτει από την πιο πάνω σύγκριση και λαμβάνοντας υπόψη το 60% και για τους δύο υπολογισμούς.
  • Να εφαρμοστεί ειδικό Σχέδιο για τους εργαζόμενους που για πρώτη φορά άρχισαν εργασία τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2020 υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν από τους εργοδότες τους.
  • Να εφαρμοστεί ένα κατώτατο όριο το οποίο θα λαμβάνεται ως Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα ή ως Ειδικό Επίδομα Ασθενείας.
  • Να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για εξακρίβωση των τραπεζικών λογαριασμών με την υποβολή και των αντιγράφων βεβαίωσης στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών, που έχει ήδη υλοποιηθεί, έτσι ώστε ομάδα λειτουργών να μπορεί να διορθώσει λάθη τα οποία έχουν εντοπιστεί αν δεν επιβεβαιωθούν από τα Τραπεζικά Ιδρύματα.
  • Την ένταξη προσώπων άνω των 65 ετών, οι οποίοι δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται.
  • Μετά τον εντοπισμό αρκετών λαθών στις αιτήσεις λόγω λανθασμένων στοιχείων του αριθμού κοινωνικών ασφαλίσεων, δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αίτηση αν ο αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων που καταχωρείται δεν επιβεβαιώνεται κατά την καταχώρηση.
  • Να ενταχθούν στα Σχέδια νέες κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας που είχαν εξαιρεθεί από τις 13/4/20 μέχρι 12/6/20.
  • Επιπρόσθετα, σε όσους έχουν ολοκληρωθεί τα κανονικά ανεργιακά επιδόματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να ενταχθούν στα Ειδικά Σχέδια για να λάβουν Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα για την περίοδο 13/4/20 μέχρι 12/6/20.
  • Να γίνουν συμπληρωματικές πληρωμές για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις παραγράφους (1) και (3).
  • Να επιχορηγούνται όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το εάν είναι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές μέτοχοι, για μικρές επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργαζομένους και στο Σχέδιο Μερικής Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης.