Το 2019 τα ακαθάριστα κέρδη των γυναικών ήταν 14,1% χαμηλότερα των ανδρών στην ΕΕ

296

Το 2019, τα ακαθάριστα ωριαία κέρδη των γυναικών ήταν κατά μέσο όρο 14,1% χαμηλότερα από αυτά των ανδρών στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

To ποσοστό αυτό διέφερε μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, με τις υψηλότερες διαφορές στην Εσθονία (21,7%), τη Λετονία (21,2%), την Αυστρία (19,9%) και τη Γερμανία (19,2%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, οι διαφορές ήταν μικρότερες στο Λουξεμβούργο (1,3%), στη Ρουμανία (3,3%), στην Ιταλία (4,7%) και στο Βέλγιο (5,8%). Ακολουθεί η Σλοβενία με 7,9% και μετά η Πολωνία με 8,5% (5η και 6η θέση)

Στην Κύπρο το χάσμα είναι 10,1% και στην Ελλάδα 10,4%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ των φύλων δείχνει τη διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών και γυναικών, εκφραζόμενη ως ποσοστό των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών ανδρών. Υπολογίζεται για επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους.