Τροποποιήσεις νομοσχεδίων προς όφελος των εργαζομένων εισηγείται η ΠΕΟ

279

Δύο επιστολές (ημ. 2/3/21) απέστειλε ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης προς την Υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Η πρώτη επιστολή αφορά τις επιπρόσθετες εισηγήσεις της ΠΕΟ για τη συζήτηση που έγινε την περασμένη Δευτέρα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα σχετικά με την κάλυψη των δικαιωμάτων των εργαζομένων για την περίοδο που λαμβάνουν επίδομα covid.

Συγκεκριμένα, η ΠΕΟ εισηγείται επιπρόσθετα από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στο νόμο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως οι περίοδοι παραχώρησης επιδομάτων θα πρέπει να προσμετρούν ως περίοδοι πραγματικής ασφάλισης και για σκοπούς χορήγησης θεσμοθετημένης σύνταξης.

Επίσης, η ΠΕΟ εισηγείται παρόμοιες ρυθμίσεις και στο νόμο Περί Αδειών, ώστε οι εργαζόμενοι που η άδεια τους καταβάλλεται από το Ταμείο Αδειών να μην απωλέσουν το δικαίωμα τους στην ετήσια άδεια με απολαβές. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να εισαχθούν και στον Νόμο Περί Ετήσιων Αδειών. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό πληρωμής για την ετήσια άδεια που λαμβάνει ο εργοδοτούμενος συναρτάται από το ποσό που εισφέρει ο εργοδότης, χρειάζεται να γίνει ρύθμιση έτσι που τα ποσά που λάμβαναν οι εργοδοτούμενοι από τα επιδόματα covid να προσμετρήσουν για σκοπούς εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών», αναφέρεται στην επιστολή του ΓΓ της ΠΕΟ. Επίσης, εισηγείται να τροποποιηθεί το άρθρο 5 (3) με προσθήκη του σημείου δ έτσι ώστε η περίοδος απουσίας εργοδοτούμενου που λάμβανα επίδομα covid να λογίζεται ως χρονικό διάστημα εργασίας.

Μη εισαγωγή αυτών των ρυθμίσεων, προειδοποιεί η ΠΕΟ, θα έχει ως αποτέλεσμα οι εργοδοτούμενοι να έχουν σημαντικές απώλειες στο ποσό που θα πληρωθούν ως ετήσια άδεια.

Η δεύτερη επιστολή αφορά τις εισηγήσεις της ΠΕΟ για την τροποποίηση του Νόμου για την Αφερεγγυότητα.

Ο Νόμος για την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, έχει ως στόχο την πληρωμή από το Ταμείο Αφερεγγυότητας μισθών που οφείλονται στους εργαζόμενους και τους οποίους ο εργοδότης δεν καταβάλλει γιατί έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

«Όπως είχαμε τονίσει και σε προηγούμενες επιστολές, η αξιοποίηση του ταμείου για κάλυψη εργαζομένων στους οποίους οφείλει ο εργοδότης τους μισθούς, είναι ιδιαίτερα προβληματική με αποτέλεσμα από το 2001 που εφαρμόστηκε ο Νόμος μέχρι σήμερα σε πολύ λίγες περιπτώσεις να έχει αξιοποιηθεί το ταμείο», σημειώνει ο ΓΓ της ΠΕΟ προσθέτοντας ότι ο κύριος λόγος για αυτό, είναι ότι ο νόμος ενεργοποιείται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο εργοδότης έχει υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος παραλαβής της περιουσίας του ή για διάταγμα εκκαθάρισης αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο.

Όπως όμως είναι γνωστό, τις περισσότερες φορές στις περιπτώσεις προβληματικών επιχειρήσεων με χρέη και οφειλές, δεν ενεργοποιείται η διαδικασία της πτώχευσης / εκκαθάρισης αλλά κατά κύριο λόγο οι πιστωτές / τράπεζες θέτουν την επιχείρηση σε διαδικασία διαχείρισης στοχεύοντας στην εξασφάλιση των δικών τους οφειλών, εξηγεί ο ΓΓ της ΠΕΟ τονίζοντας πως αν δε προχωρήσουν σε εκκαθάριση στις πλείστες των περιπτώσεων η εναπομείνασα  αξία της περιουσίας είναι τέτοια που τα οφειλόμενα των εργαζομένων δεν καλύπτονται. 

Ο ΓΓ της ΠΕΟ υπενθυμίζει ότι με στόχο να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα με επιστολή που απέστειλε η ΠΕΟ στις 16 Ιανουαρίου 2019 κατέθεσε συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον νόμο.  «Το τροποποιητικό νομοσχέδιο που το Υπουργείο σας έχει καταθέσει στη Βουλή αναφορικά με τον Νόμο για την Αφερεγγυότητα βελτιώνει την κατάσταση αφού θα δικαιούνται πληρωμή από το Ταμείο Αφερεγγυότητας εργοδοτούμενοι που η απασχόληση τους τερματίζεται πριν ο εργοδότης τους καταστεί αφερέγγυος, αλλά κατά τον τερματισμό είχε αρχίσει η διαδικασία πτώχευσης και ο εργοδότης καθίσταται τελικά αφερέγγυος.  Παραμένουν όμως κενά», αναφέρεται στην επιστολή.

Με στόχο να αντιμετωπιστεί πιο ολοκληρωμένα τα ζητήματα η ΠΕΟ επαναφέρει την εισήγηση της για τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι που αφερέγγυος να θεωρείται ο εργοδότης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Όταν εκδοθεί αναγνωριστικό διάταγμα αρμοδίου δικαστηρίου ότι ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει εργασία και δεν έχει ικανοποιητική περιουσία για πληρωμή των ημερομισθίων των εργοδοτουμένων του ή

– Όταν διορίστηκε δυνάμει ομολόγου ή συμφωνίας παραλήπτης / διαχειριστής της περιουσίας του εργοδότη και αυτός απέλυσε τους εργοδοτούμενους και η περιουσία του εργοδότη δεν είναι ικανοποιητική για πληρωμή των ημερομισθίων των εργοδοτουμένων ή

– Ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει εργασία και δεν έχει περιουσία για πληρωμή των ημερομισθίων των εργοδοτουμένων.