Υπογράφηκε η Νέα Στρατηγική για Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

349

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΚΑ) πραγματοποίησε στις 15 Απριλίου 2022, ειδική τελετή για την υπογραφή της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, η οποία καλύπτει τα έτη 2021-2027.

Η τελετή, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), μεταδιδόταν ζωντανά μέσω της σελίδας του ΥΕΚΑ στο Facebook και πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου και εκπροσώπων των Οργανισμών που συμμετέχουν στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας (ΠΣΑΥ).

Η Υπουργός μέσα από την ομιλία της ανέφερε ότι η τριμερής συνεργασία και ο κοινωνικός διάλογος αποτελούσαν ανέκαθεν σημαντικά εργαλεία για την προώθηση των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία και ότι η συλλογική προσπάθεια για υλοποίηση της Στρατηγικής, μέσα από τον καθορισμό κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων, θα συμβάλει στη συνεχή και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στο μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προκύπτει από την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Το κείμενο της Στρατηγικής, το οποίο εγκρίθηκε από το ΠΣΑΥ, το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και το Υπουργικό Συμβούλιο, υπογράφηκε από την Υπουργό και εκπροσώπους των Οργανισμών του ΠΣΑΥ.

Οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων, μέσα από τις σύντομες τοποθετήσεις τους, τόνισαν την σημαντική συμβολή της Στρατηγικής στην ανάπτυξη θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας και τη διασφάλιση υψηλών επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους, εκφράζοντας την πλήρη στήριξή τους στην προσπάθεια υλοποίησης της Στρατηγικής, μέσω του Σχεδίου Δράσης το οποίο έχει ετοιμαστεί για τον σκοπό αυτό.

Από την πλευρά της η Γενική Γραμματέα της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους της ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «κάθε φορά που ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του ή κάποιος άλλος τραυματίζεται αποτελεί μια υπόμνηση για όλους μας ότι το πιο σημαντικό είναι η πράξη, είναι το πεδίο, και νομίζω ότι εκείνο το οποίο αναλαμβάνουμε όλοι με την συνυπογραφή της Στρατηγικής για την Ασφάλεια και την Υγεία είναι την υποχρέωση στο πεδίο και στην πράξη να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες για να μην έχουμε αυτά τα τραγικά φαινόμενα».