Υπογράφηκε η Συλλογική Σύμβαση των εργαζομένων στο Σ.Α. Λάρνακας

356

Υπογράφηκε πριν από μερικές μέρες η Συλλογική Σύμβαση που διέπει τους όρους απασχόλησης στο Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λάρνακας (ΣΑΛ).

Η Συλλογική Σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας και προνοεί μεταξύ άλλων τον καθορισμό εισφοράς 0.7% από την εργοδοτική πλευρά για το Ταμείο Στήριξης των Συντεχνιών, την αύξηση του Ταμείου Προνοίας από 8% σε 8.3%, την αύξηση επιδομάτων on call σε υπεύθυνους και εργαζόμενους ομάδας, την επικαιροποίηση της Συλλογικής Σύμβασης με όλα τα σημερινά δεδομένα, όπως κλίμακες μισθοδοσίας κ.α.

Η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης έγινε στα γραφεία του ΣΑΛ Λάρνακας από τον Πρόεδρο  ΣΑΛ Λάρνακας Δήμαρχο Ανδρέα Βύρα και τους Επαρχιακούς Γραμματείς των Συντεχνιών ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και του αντίστοιχου κλάδου της ΣΕΚ στην παρουσία του Διευθυντή του ΣΑΛ Λάρνακας κ. Άγγελου Χατζηχαραλάμπους.