Υπογράφτηκε συμφωνία στο ΡΙΚ

367

Μετά από εντατικό διάλογο, διαβουλεύσεις και συζητήσεις υπογράφηκαν στις 27 Οκτωβρίου 2020 συμφωνίες που αφορούν τα τρία μεγάλα ζητήματα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, το οργανόγραμμα, τα περιθωριακά ωφελήματα και τη δρομολόγηση των διαδικασιών για ανέγερση του νέου κτιρίου της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Τη συμφωνία χαρακτήρισαν με κοινή τους ανακοίνωση οι Συντεχνίες του ΡΙΚ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ και η αντίστοιχη της ΣΕΚ ως «ορόσημο» για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Τις συμφωνίες υπέγραψαν παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή, ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΡΙΚ Ανδρέας Φράγκος, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Νίκος Γρηγορίου, ο Γενικός Γραμματέας της αντίστοιχης Συντεχνίας της ΣΕΚ Αντρέας Ηλία και εκ μέρους των Συντεχνιών ΡΙΚ, ο Πρόεδρος της ΕΥΡΙΚ Σάββας Αριστοδήμου, ο Πρόεδρος της ΣΥΤΥΡΙΚ Κυριάκος Θωμά και ο Γραμματέας της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ΡΙΚ Κώστας Σωτηρόπουλος. Τη συμφωνία για το τελικό διακανονισμό που αφορά το Ταμείο Περιθωριακών Ωφελημάτων υπέγραψαν επίσης εκ μέρους των συνταξιούχων υπαλλήλων ΡΙΚ, ο Πρόεδρος της ΕΣΥΡ Άκης Θεοδοσίου και ο Πρόεδρος της ΟΣΥΡΙΚ Οδυσσέας Αγγελίδης.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διασκέψεων Αρχείου ΡΙΚ παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΡΙΚ και των διευθυντικών στελεχών του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των Συντεχνιών, επιδίωξη των προσπαθειών όλων καθόλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ήταν το καλώς νοούμενο συμφέρον του ΡΙΚ καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, προς όφελος της κοινωνίας και του φορολογούμενου πολίτη.

Με το νέο οργανόγραμμα, προστίθεται, στοχεύεται η αντιμετώπιση του προβλήματος της ύπαρξης υπαλλήλων πολλών ταχυτήτων στο ΡΙΚ, με εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ των εργαζομένων του και γενικότερα στοχεύεται η ορθότερη και ορθολογικότερη αξιοποίηση του προσωπικού και της συσσωρευμένης επαγγελματικής επάρκειας του, δημιουργώντας το πλαίσιο και την προοπτική αποτελεσματικότερης λειτουργίας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Σε ό,τι αφορά τη νέα οργανωτική δομή, προσδοκεί σε εξελικτική μείωση του μεγέθους του ΡΙΚ η οποία θα επέλθει χωρίς απολύσεις κατά τρόπο που να προωθείται η προσαρμοστικότητα του ΡΙΚ, σε συσχετισμό με την ανάλογη μείωση του κόστους στον προϋπολογισμό του. Το οργανόγραμμα θα προωθηθεί και θα εφαρμοστεί, κύρια, με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του 2021.

Εξάλλου, με την υπογραφή της συμφωνίας για το Ταμείο Περιθωριακών Ωφελημάτων οι Συντεχνίες θεωρούν ότι επιλύεται το ζήτημα των Περιθωριακών ωφελημάτων των εργαζομένων στο ΡΙΚ μετά από πολλά χρόνια που τελούσε σε εκκρεμότητα. Με τη συμφωνία αποκαθίστανται οι δικαιούχοι, υπάλληλοι και συνταξιούχοι, ενώ πλέον αποκαθίσταται η αναλογική μεταχείριση των Εργαζομένων Αορίστου Χρόνου οι οποίοι πλέον θα έχουν ίδια ωφελήματα με τους υπόλοιπους εργαζομένους. Τέλος παύει να υφίσταται η από τριακονταετίας αυτή σύμβαση με όφελος για το ΡΙΚ και κατ’επέκταση και το Δημόσιο”.

“Με τη σημερινή συμφωνία και τη δρομολογούμενη διαδικασία για ανέγερση νέου κτιρίου του ΡΙΚ, δημιουργούνται βάσιμες προσδοκίες ότι επιτέλους τα επόμενα χρόνια η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση του τόπου, θα αποκτήσει κατάλληλες και λειτουργικές κτιριακές εγκαταστάσεις. Με την υλοποίηση όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω το ΡΙΚ πλέον μπορεί να προχωρήσει μπροστά και να εκπληρώσει την αποστολή του, που δεν άλλη από την εξυπηρέτηση της κυπριακής κοινωνίας” καταλήγει η κοινή ανακοίνωση.

Στόχος ένα εκσυγχρονισμένο ΡΙΚ με σωστές εργασιακές σχέσεις

Σε δηλώσεις του στο «Ε.Β.» ο Γ.Γ. της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ, Νίκος Γρηγορίου, τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία που δημιουργεί τις συνθήκες να αντιμετωπιστούν τα πολλά και χρόνια προβλήματα των εργαζομένων στο ΡΙΚ. «Είναι σημαντικό το γεγονός ότι χωρίς να χάσει κανείς τη δουλειά του ή να μειωθούν οι όροι εργασίας κανενός εργαζόμενου θα υπάρξει μια δομή σταδιακά στην οποία οι μόνιμες ανάγκες του ΡΙΚ θα καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό με ρυθμισμένους όρους εργασίας. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται σε ένα βαθμό οι αδικίες και οι διακρίσεις που υφίστανται πολλοί εργαζόμενοι αορίστου χρόνου, οι οποίοι για χρόνια ήταν κάτω από εργασιακή αβεβαιότητα και χωρίς προοπτική αναβάθμισης. Τέλος, η συμφωνία επιλύει το ζήτημα των παρεμφερών ωφελημάτων που εκκρεμούν για τους εργαζόμενους εδώ και 30 χρόνια, ενώ τίθενται οι βάσεις για ανέγερση νέων σύγχρονων κτηρίων για το ΡΙΚ», ανέφερε.