Υπογραφή συλλογικής σύμβασης στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

422

Υπογράφτηκε την Τετάρτη 20/4/2022, νέα συλλογική σύμβαση των εργαζομενων στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ).  Τη Συλλογική Σύμβαση υπέγραψαν η Συντεχνία ΠΑΣΕΥ– ΠΕΟ, η αντίστοιχη Συντεχνία της ΣΕΚ και το ΙΝΓΚ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια μέχρι 31/12/2024.

Η νέα Συλλογική Σύμβαση περιλαμβάνει αναβαθμίσεις κλιμάκων μισθοδοσίας με αναδρομική ισχύ, αύξηση στη συνεισφορά του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας, επέκταση κλιμάκων για όσους ήταν στην Α7 +2 και εκτελούν γραφειάκα  καθηκοντα. Επίσης προνοεί ότι κατά τη διάρκεια της Άδειας Πατρότητας ο εργοδότης θα συμπληρώνει το επίδομα που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι το ύψος του μηνιαίου μισθού. Στη νέα Σύμβαση συμφωνήθηκε όπως η εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Παρενόχλησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην Εργασία που υπογράφηκε από τους Κοινωνικούς Εταίρους.

Τέλος, Συντεχνίες και ΙΝΓΚ συμφώνησαν οπως με την παραχώρηση γενικών αυξήσεων στους βασικούς μισθούς στο δημόσιο τομέα θα εφαρμοστούν αυτόματα και στο Ινστιτούτο.