Υπογραφή συμφωνίας για τη ρύθμιση απασχόλησης στα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΥΠΑΝ

242

Υπογράφτηκε σήμερα η Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ για την ρύθμιση της απασχόλησης μισθωτών προσώπων στα υποστηρικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η Συμφωνία έγινε για την ρύθμιση της απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου των μισθωτών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν τα πιο κάτω προγράμματα της σχολικής χρονιάς 2023-2024. Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ), Επιμορφωτικά Κέντρα, ΔΡΑΣΕ (Δημιουργική Απασχόληση και ΔΡΑΣΕ Μέσης Εκπαίδευσης), Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), Μουσικά Σχολεία, Σύστημα Μαθητείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ), Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), Πρόγραμμα Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ), Ναυτιλιακά στην Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, Αισθητική στην Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, Κομμωτική στην Μέση Τεχνική Εκπαίδευση.

Με τους αγώνες των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των εργαζομένων στα προγράμματα για κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών έχει επιτευχθεί η πιο πάνω Συμφωνία η οποία προνοεί την παραχώρηση εργασιακών δικαιωμάτων ορισμένου χρόνου όπως αυτά εφαρμόζονται στην Δημόσια Υπηρεσία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν την άμεση έναρξη διαλόγου για την συζήτηση του τρόπου λειτουργίας των προγραμμάτων και των εργασιακών δικαιωμάτων των απασχολούμενων στα προγράμματα για τα επόμενα χρόνια. Συμφωνήθηκε όπως ο διάλογος αυτός ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2023.