Υποστελέχωση στον τομέα καθαριότητας του Νοσοκομείου Λευκωσίας

448

Επιστολή προς τον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Λευκωσίας του ΟΚΥπΥ απέστειλαν οι Συντεχνίες ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ για τα προβλήματα των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Τα προβλήματα συζητήθηκαν σε γενική συνέλευση των εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων το πιο σημαντικό πρόβλημα που αναφέρεται και στην επιστολή, παραμένει η υποστελέχωση στον τομέα αυτό και έχει ως αποτέλεσμα να ασκούνται αφόρητες πιέσεις προς τους εργαζόμενους, να τους επιβάλλεται ανεξάντλητος φόρτος εργασίας αλλά και να τους ζητείται από την διεύθυνση να εργάζονται σε εξαντλητικά ωράρια. Παρατηρείται επίσης κωλυσιεργία εκ μέρους του οργανισμού για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων, ενώ σημειώνεται στην επιστολή και η άρνηση του ΟΚΥπΥ να προσλάβει εποχικό προσωπικό αλλά και η αδυναμία του οργανισμού να εφαρμόσει την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ του προσωπικού κατά την διαμόρφωση του προγράμματος εργασίας.

Οι εργαζόμενοι μετά από την συζήτηση που προηγήθηκε ζητούν :

1. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που να αντιστοιχεί στον αριθμό των κενών θέσεων

2. Άμεση πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την δημιουργία νέων χώρων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και από την απόσπαση αριθμού εργαζομένων σε άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες ,καθώς επίσης και μετακινήσεις καθαριστριών σε άλλα επαγγέλματα.

3. Ίση μεταχείριση των εργαζομένων κατά τον καταρτισμό του προγράμματος εργασίας.