Υπόμνημα προτάσεων της ΠΕΟ προς τον Υπουργό Οικονομικών

287

Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό είχε σήμερα η ηγεσία της ΠΕΟ με επικεφαλής την ΓΓ Σωτηρούλα Χαραλάμπους.

Στα πλαίσια της συνάντησης δόθηκε υπόμνημα προς τον Υπουργό με τις βασικές θέσεις και προτάσεις της ΠΕΟ για τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών όπως είναι μεταξύ άλλων η ακρίβεια και η φορολογική μεταρρύθμιση.

Αυτούσιο το υπόμνημα:

«Κύριε Υπουργέ,

Οι  αρνητικές  εξελίξεις  που συνέβησαν στη χώρα μας ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και  των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν, σε συνδυασμό με τις πολιτικές απορρύθμισης   της εργασίας  και συμπίεσης των μισθών, έχουν διευρύνει δραματικά τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και έχουν πλήξει το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.  Tο 2022 οι μισθωτοί  λαμβάναν εισοδηματικό μερίδιο μικρότερο κατά 9% από την προ του 2013 περίοδο ενώ αντίστοιχη ήταν η αύξηση του μεριδίου του επιχειρηματικού τομέα.

Το συνεχιζόμενο  κύμα των αυξήσεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, στον ηλεκτρισμό  και στα καύσιμα και οι συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων,   πλήττουν ακόμη περισσότερο το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων, των συνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων και οδηγούν στην εμβάθυνση του χάσματος των ανισοτήτων και την περαιτέρω φτωχοποίηση της κοινωνίας.

Το ΙΝΕΚ – ΠΕΟ υπολογίζει ότι η μείωση στο εισοδηματικό μερίδιο των μισθωτών θα αυξηθεί το 2023 από τις 9 στις 10 εκατοστιαίες μονάδες.   Επιβεβαιωτικά για το πλήγμα που δέχονται οι μισθωτοί είναι και τα πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις απολαβές, όπου οι απολαβές σε πραγματικούς όρους το 2022 έχουν μειωθεί κατά 1.2%.  Η απώλεια αυτή είναι μεγαλύτερη για όσους εργαζόμενους δεν λαμβάνουν ΑΤΑ.

Επιβάλλεται άμεσα η εκπόνηση ολοκληρωμένων μέτρων στήριξης των μισθωτών και των ευάλωτων ομάδων από την ακρίβεια, μέτρα για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και πολιτικές για δικαιότερη αναδιανομή μέσα από την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Απαιτούνται συνεκτικές και αλληλοσυμπληρούμενες πολιτικές σε διάφορους τομείς οι οποίες να είναι αποτέλεσμα συζήτησης με όλους τους εμπλεκόμενους.

Ως εκ τούτου θεωρούμε αναγκαίο όπως επαναδραστηριοποιηθεί η Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή. Σημειώνουμε ότι από το 2013 μέχρι σήμερα η ΣΟΕ συγκλήθηκε μόνο 2 φορές.  Η πιο πρόσφατη ήταν τον Μάρτη του 2022.  

Για σκοπούς της σημερινής συνάντησης σας υποβάλλουμε τα πιο άμεσα και επείγοντα ζητήματα: 

 1. Ακρίβεια – Μέτρα στήριξης

Σε μια περίοδο παρατεταμένης ακρίβειας  όπου οι τιμές βασικών ειδών από το 2021 μέχρι σήμερα αυξήθηκαν περίπου 16%  και  με τα επιτόκια να αυξάνονται συνεχώς καθίσταται αναγκαία η  διαμόρφωση στρατηγικής και η  εφαρμογή  δραστικών μέτρων από  το κράτος  που  να διασφαλίζουν  την προστασία της κοινωνίας  έναντι της καλπάζουσας ακρίβειας και για  την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΕΟ προτείνει:

 • Επαναφορά των μέτρων της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος  και των καυσίμων.
 • Κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα.
 • Φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών και χρησιμοποίηση των πόρων για εφαρμογή σχεδίου επιδότησης του επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια μεσαίων και χαμηλών εισοδηματικά στρωμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα τα υπερκέρδη των τραπεζών από τα επιτόκια ανέρχονται στα 471 εκατομμύρια ευρώ.  Το κράτος για το 2022 από το ΦΠΑ εισέπραξε πέραν του 1δις.
 • Εντατικοποίηση των ελέγχων     στην αγορά από τους μηχανισμούς  του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας  και ιδιαίτερα της Υπηρεσίας  Προστασίας Καταναλωτή με σκοπό την προστασία των καταναλωτών από τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.
 • Ένταξη των χαμηλοσυνταξιούχων και των μονογονεϊκών  στην ειδική διατίμηση του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Παραχώρηση εφάπαξ χορηγίας στους χαμηλοσυνταξιούχους ως αντισταθμιστικό  μέτρο για τις αυξήσεις στις τιμές.
 • Αύξηση του ύψους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για να καλυφθεί τουλάχιστον  η αύξηση του πληθωρισμού από το 2014 και μετά.
 • Φορολογική Μεταρρύθμιση

Δεδομένου ότι   έχουν παρέλθει  πέραν των 20 χρόνων από την τελευταία μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος αλλά και τις υποχρεώσεις που δημιουργεί η λεγόμενη πράσινη μετάβαση,  επιβάλλεται άμεσα να ξεκινήσει δομημένος κοινωνικός διάλογος με το Υπουργείο Οικονομικών.

Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν  εξαντλείται στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών.

Στόχος της μεταρρύθμισης θα πρέπει  να είναι μια δίκαιη  φορολογική μεταρρύθμιση   με την εισαγωγή αλλαγών στο φορολογικό σύστημα που θα οδηγούν στην  πιο δίκαιη φορολόγηση  και στην  ελάφρυνση των μισθωτών ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από ισοπεδωτικές φορολογίες.  

Αντιλαμβανόμαστε  τις δεσμεύσεις που έχει συνολικά αναλάβει η Ε.Ε.  για μετάβαση στην  πράσινη φορολογία.  Σημειώνουμε όμως ότι μας ανησυχεί η χρονική περίοδος στην οποία αυτή θα γίνει.  Μια περίοδος όπου τα κόστη των παραδοσιακών πηγών ενέργειας αυξάνονται συνεχώς και όπου το κράτος δεν κατάφερε να δώσει επαρκείς επιλογές εναλλακτικών μη ενεργοβόρων και φιλικών στο περιβάλλον πηγών ενέργειας και κίνησης.   Ως εκ τούτου ζητούμε όπως άμεσα μας ενημερώσετε για τις προθέσεις σας και παράλληλα   σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η επιβολή τώρα πράσινης φορολογίας θα πρέπει να συνοδεύεται  με μόνιμα αντισταθμιστικά μέτρα ούτως ώστε  να μην επιβαρυνθούν δυσανάλογα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Χρειάζεται να συζητηθούν τρόποι  αποφυγής μέτρων   όπως είναι οι οριζόντιες έμμεσες φορολογίες που θα οδηγούν σε  ισοπεδωτική και χωρίς διάκριση επιβάρυνση, και οι οποίες,  θα επιφέρουν μεγαλύτερο  πλήγμα στους μισθωτούς και  αυτούς που αδυνατούν και δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν πράξη την πράσινη μετάβαση.

Ταυτόχρονα μαζί με την συζήτηση για την φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να συζητηθούν και μέτρα κοινωνικής πολιτικής για εκείνες τις ομάδες του πληθυσμού που δεν θα επωφεληθούν από αυτή. 

 1. Χρέος του κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Η ΠΕΟ επαναλαμβάνει την θέση της ότι η διαχείριση του χρέους του κράτους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα επουσιώδες και με την επίκληση των δημόσιων οικονομικών να παραπέμπεται σε βάθος χρόνου.

Η Πολιτεία οφείλει  να επανεκκινήσει  πρόγραμμα αποπληρωμής του χρέους του κράτους προς το Ταμείο, με συγκεκριμένο ετήσιο ποσό στον κρατικό προϋπολογισμό το οποίο θα οδηγήσει στη δημιουργία πραγματικού αποθεματικού.  Χρειάζεται επίσης  να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική δανεισμού του κράτους από το ΤΚΑ και των άλλων κοινωνικών ταμείων με μηδενικό επιτόκιο.  Με αυτό το τρόπο θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου και η ανταπόκριση του στις προσδοκίες των ασφαλισμένων.  

 • Συλλογικές Συμβάσεις και Έργα του Δημοσίου

Οι Δημόσιοι, οι Ημιδημόσιοι Οργανισμοί και η Τοπική Αυτοδιοίκηση εν γένει όλοι οι φορείς οι οποίοι χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους που προέρχονται από την κοινωνία έχουν αυξημένη ευθύνη αυτοί οι πόροι να διοχετεύονται σε επιχειρήσεις που σέβονται τις εργατικές νομοθεσίες και εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  Η πρόσφατη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επαρκείς και αξιοπρεπείς μισθούς κάνει ειδική αναφορά για τις υποχρεώσεις των αναθετουσών αρχών στο θέμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους ως η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων πρέπει να προχωρήσει στην υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων που να ενθαρρύνουν την δημιουργία Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε τομείς που δεν υπάρχουν για όσους διεκδικούν δημόσιες συμβάσεις.

 • Εξάπλωση της αγοράς υπηρεσιών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

Ο δημόσιος, ημιδημόσιος τομέας και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δυστυχώς οι πρώτοι που ενεργούν καταχρηστικά χρησιμοποιώντας την απαράδεκτη πρακτική της πρόσληψης εργαζομένων με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών αντικαθιστώντας μόνιμες θέσεις εργασίας με επισφαλείς θέσεις, βαφτίζοντας εργαζομένους που στην ουσία είναι  μισθωτοί σε αυτοτελώς εργαζόμενους.  Σε αυτό δυστυχώς συντείνει και το φαινόμενο της υποστελέχωσης που επικρατεί σε ορισμένους Οργανισμούς καθώς και οι ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την πλήρωση αυτών των μόνιμων αναγκών.

Απαιτούμε να τερματιστεί το φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών για ανάγκες – θέσεις που έχουν στοιχεία μισθωτής απασχόλησης και παράλληλα να επισπευσθούν οι διαδικασίες πλήρωσης των εγκεκριμένων θέσεων.

Με εκτίμηση

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Γενική Γραμματέας ΠΕΟ»