Χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης στα μέτρα προστασίας σε εργοτάξια

336

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι χθες Δευτέρα  4 Μαΐου ξεκίνησαν εντατικές επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού στο λιανικό εμπόριο και στα εργοτάξια, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας και της λειτουργίας χιλιάδων επιχειρήσεων και εργοταξίων καθώς και της επανόδου στην εργασία δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων.

Μέχρι τη μία το μεσημέρι χθες πραγματοποιήθηκαν 370 επιθεωρήσεις στο λιανικό εμπόριο, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις ανυπαρξίας σήμανσης και παράλειψης χρήσης μάσκας.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 95 επιθεωρήσεις εργοταξίων, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες σημάνσεις, υγειονομικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις καθαρισμού, αλλά ούτε και αντισηπτικά. Στις περιπτώσεις αυτές έγιναν αυστηρές υποδείξεις για βελτίωση των μέτρων προστασίας και εκδόθηκαν ειδοποιήσεις βελτίωσης και απαγόρευσης λειτουργίας εργοταξίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι επιθεωρήσεις θα είναι πιο εντατικές σήμερα για επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα διαπιστωθεί ικανοποιητική συμμόρφωση, οι Επιθεωρητές θα αναγκαστούν να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις (επιβολή εξώδικων προστίμων, προώθηση ποινικών διώξεων και άμεση διακοπή εργασιών).

Στις επιθεωρήσεις αυτές συμμετέχουν Λειτουργοί του Δημόσιου Τομέα και των Δήμων. Οι Λειτουργοί αυτοί  έχουν αναλάβει καθήκοντα επιτήρησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και τα σχετικά Διατάγματα καθώς και με την περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία.