13 χιλιάδες νέοι άνεργοι σε έξι μήνες

506

Σε 32.968 ανήλθαν τον Νοέμβριο οι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα επαρχιακά γραφεία εξευρέσεων εργασίας, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 34,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τη Στατιστική Υπηρεσία.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις έντονες πιέσεις οι οποίες ασκούνται στην αγορά εργασίας, παρά τα ειδικά σχέδια τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή για στήριξη των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι τους τελευταίους έξι μήνες εγγράφηκαν στους καταλόγους 12.905 πρόσωπα, τα οποία έχασαν την εργασία τους και δεν κατάφεραν ακόμη να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, από τους 32.968 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εξευρέσεων εργασίας, οι 11.706 είναι άνεργοι για περίοδο πέραν των 12 μηνών και άλλοι 8.357 για περίοδο 6 – 12 μηνών. Επίσης 5.305 εγγράφηκαν τους τελευταίους 3 – 6 μήνες, 5.960 τους τελευταίους 3 μήνες και 1.640 τις τελευταίες 15 μέρες του Νοέμβρη.

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο έγιναν συνολικά 645 τοποθετήσεις ανέργων σε θέσεις εργασίας (οι περισσότερες στο χοντρικό και λιανικό εμπόριο). Παρά ταύτα η τάση παραμένει αυξητική.

Επισημαίνεται επίσης ότι με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, η Κύπρος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση στην ανεργία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο εκτοξεύτηκε στο 10,5%, σε σύγκριση με 9,3% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ το ποσοστό είτε παρέμεινε στα ίδια επίπεδα είτε σημείωσε μείωση.

Η ταυτότητα των ανέργων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, από τους 32.968 άνεργους οι 178 είναι κάτω των 20 ετών, 2.099 είναι μεταξύ 20 – 24 ετών, 4.631 είναι 25 – 29 ετών, 9.138 είναι 30 – 39 ετών, 6.865 είναι 40 – 49 ετών, 6.516 είναι 50 – 59 ετών, 3.220 είναι 60 – 64 ετών και 321 είναι άνω των 65 ετών.

Επίσης, 14.271 είναι άνδρες και 18.697 είναι γυναίκες. Ακόμη, 10.138 είναι απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης, 12.334 μέσης γενικής εκπαίδευσης και 2.666 μέσης τεχνικής εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι άνεργοι προέρχονται από τις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (8.311), ενώ ακολουθούν οι τομείς του χοντρικού και λιανικού εμπορίου (6.214) και της μεταποίησης (2.053).

Απο: ΧΑΡΑΥΓΗ