24ωρη απεργία σε ΚΕΔΙΠΕΣ και ΑΛΤΑΜΙΡΑ

341

Τα κλαδικά συμβούλια των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ σε έκτακτη κοινή συνεδρία που έγινε σήμερα 11 Οκτωβρίου 2019, με αφορμή επιστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ προς τις Συντεχνίες αποφάσιασαν ομόφωνα την πραγματοποίηση της εικοσιτετράωρης απεργίας της Δευτέρας 14/10/1019.

Οι Συντεχνίες απέστειλαν σχετική εγκύκλιο προς το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ και ALTAMIRA:

“Τα κλαδικά συμβούλια των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ σε έκτακτη κοινή συνεδρία που έγινε σήμερα 11 Οκτωβρίου 2019, με αφορμή επιστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ προς τις Συντεχνίες μας, σας ανακοινώνουν οτι ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισαν την πραγματοποίηση της εικοσιτετράωρης απεργίας της Δευτέρας 14/10/1019.
Οι Συντεχνίες μας με σοβαρότητα αξιολόγησαν το περιεχόμενο της επιστολής και δεν θεωρούν σκόπιμο να προχωρήσουν σε αναστολή των μέτρων γιατι δεν διαπιστώνουν απο την επιστολή της ΚΕΔΙΠΕΣ την πρόθεση για εφαρμογή των όσων οι ίδιοι μας έχουν γραπτώς προτείνει και τα οποία έχουν εγκριθεί απο τις γενικές συνελεύσεις του επηρεαζόμενου προσωπικού.
Δηλώνουμε με υπευθυνότητα, οτι θα παρουσιαστούμε στην συνάντηση 24/10/2019, όπως πάντα πράτταμε για οριστική επίλυση του όλου θέματος.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η προσπάθεια είναι κοινή και σας καλούμε όπως συμμετέχετε όλοι μαζικά στην 24ώρη απεργία της Δευτέρας ,γιατι είναι θέμα αξιοπρέπειας για το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ και ALTAMIRA και δεν είναι υπόθεση μόνο των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ που προκήρυξαν την απεργία.
Συναδελφικά απο τις Συντεχνίες
ΠΕΟ και ΣΕΚ”