60% των ανέργων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Εργασίας

326

Ποσοστό 60% των ανέργων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Εργασίας, είτε επειδή έχουν απογοητευτεί από τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην αγορά και τους χαμηλούς μισθούς, είτε επειδή δεν αναζητούν εργασία, είτε για άλλους λόγους.

Τα πιο πάνω προκύπτουν από τη σύγκριση των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την Κύπρο και των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε 28.000 πρόσωπα. Παρά ταύτα, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία καλύπτουν την περίοδο μέχρι το τέλος Απριλίου 2022, μόνο 11.664 είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εξευρέσεως εργασίας του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή το 60% περίπου των ανέργων δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Υπουργείο Εργασίας.

Η Στατιστική Υπηρεσία εκτιμά πάντως ότι η ανεργία βρίσκεται σε πτωτική πορεία, καθώς μετά την αναθεώρηση των στοιχείων ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις υπολογίζεται ότι τον Απρίλιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε στα 12.853 πρόσωπα, σε σύγκριση με 13.087 τον προηγούμενο μήνα και 33.376 τον Απρίλιο του 2021. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην επαναδραστηριοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων, και όχι στη βελτίωση των συνθηκών στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, το τελευταίο τρίμηνο προστέθηκαν στη λίστα του γραφείου εξευρέσεως εργασίας 4.640 πρόσωπα, εκ των οποίων οι 775 τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες του Απρίλη. Από την άλλη πλευρά, το τελευταίο τρίμηνο τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας μόνο 296 άνεργοι (105 τον Φεβρουάριο, 102 τον Μάρτιο και 89 τον Απρίλιο). Δηλαδή, η ροή προς την ανεργία και την αδράνεια φαίνεται ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από την τοποθέτηση ανέργων σε θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι από τους 11.664 που είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εξευρέσεως εργασίας οι 476 είναι μέχρι 24 ετών, 1.326 είναι 25 – 29 ετών, 3.299 είναι 30 – 39 ετών, 2.478 είναι 40 – 49 ετών, 2.631 είναι 50 – 59 ετών, 1.384 είναι 60 – 64 ετών και 70 είναι άνω των 65 ετών. Επισημαίνεται επίσης ότι 3.880 είναι απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης, 4.290 μέσης γενικής εκπαίδευσης και 993 μέσης τεχνικής εκπαίδευσης. Ακόμη, επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι άνεργοι προέρχονται από τις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος εστίασης (2.135), το εμπόριο (2.079) και τις κατασκευές (983).


Από τους 11.664 που είναι εγγεγραμμένοι στα γραφεία εξευρέσεως εργασίας οι 476 είναι μέχρι 24 ετών, 1.326 είναι 25 – 29 ετών, 3.299 είναι 30 – 39 ετών, 2.478 είναι 40 – 49 ετών, 2.631 είναι 50 – 59 ετών, 1.384 είναι 60 – 64 ετών και 70 είναι άνω των 65 ετών. Επισημαίνεται επίσης ότι 3.880 είναι απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης.

Από dialogos.com.cy