Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στο διάλογο για τα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του ΥΠΠΑΝ

258

Διάσκεψη Τύπου πραγματοποίησαν σήμερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ, με θέμα για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) στην ολοκλήρωση του διαλόγου για εξορθολογισμό των Απογευματινών και Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και την αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων στα προγράμματα.
Στη δημοσιογραφική διάσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης, των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, των Επιμορφωτικών Κέντρων, των Μουσικών Σχολείων, των Βραδινών Τεχνικών Σχολών, του κλάδου Κομμωτικής Τεχνικών Σχολών και Θερινών Σχολείων).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των δύο Συντεχνιών, μετά από τις δυναμικές κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών των πιο πάνω προγραμμάτων την περασμένη χρονιά, είχε συμφωνηθεί με το ΥΠΠΑΝ και λήφθηκε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28 Μαρτίου 2018 να ανατεθεί σε ανεξάρτητο οίκο μελέτη για εξορθολογισμό των απογευματινών και βραδινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εξέταση του καθεστώτος απασχόλησης της αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2018 είχε θέσει ως χρονοδιάγραμμα την ολοκλήρωση του εξορθολογισμού μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2019.
Οι δυναμικές κινητοποιήσεις έγιναν για να ασκηθεί πίεση στο κράτος να επαναφέρει σε καθεστώς μισθωτού στους εκπαιδευτικούς όλων των προγραμμάτων.

«Με το καθεστώς απασχόλησης της αγοράς υπηρεσιών οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν έστω και τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στη Κύπρο. Δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας την περίοδο που δεν έχουν απασχόληση, δεν δικαιούνται άδειες απουσίας με πληρωμή, δεν δικαιούνται πληρωμή για αργίες, δεν αναγνωρίζεται η πείρα τους και πληρώνουν σχεδόν διπλάσιες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 15,6% και στο ΓΕΣΥ 2,55%. Η εισφορά στο ΓΕΣΥ θα αυξηθεί από 1/3/2020 στο 4% και οι εκπαιδευτικοί των προγραμμάτων αυτών θα πληρώνουν το 20% των εισοδημάτων τους σε εισφορές.

Η μελέτη ανατέθηκε σε ανεξάρτητο οίκο όπως συμφωνήθηκε και παραδόθηκε ολοκληρωμένη τον Ιανουάριο του έτους 2019. Ζητήθηκε να δοθεί η μελέτη σε όλες τις οργανώσεις των επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών όπως συμφωνήθηκε αλλά το ΥΠΠΑΝ ζήτησε χρόνο για να μελετήσει τα πορίσματα της μελέτης προτού δοθεί στους επηρεαζόμενους. Δόθηκε τελικά μετά από αρκετές πιέσεις τον Απρίλιο του έτους 2019. Στις 13 Μαίου 2019 ζητήσαμε γραπτώς την έναρξη εντατικού διαλόγου για τον εξορθολογισμό και αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης. Μέσα από τον διάλογο που πραγματοποιήθηκε συμφωνήθηκε η διαδικασία που θα ακλουθούσαμε για να καταλήξουμε σε συμφωνία για εξορθολογισμό των προγραμμάτων προς όφελος της εκπαίδευσης και της δίκαιης και ανθρώπινης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών των προγραμμάτων.

Συμφωνήθηκε να συζητηθεί ο εξορθολογισμός και το καθεστώς απασχόλησης για τα επτά από τα δεκατέσσερα προγράμματα. Τα επτά προγράμματα είναι:1) η Κομμωτική στις Τεχνικές Σχολές, 2) τα Μουσικά Σχολεία, 3) τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, 4) τα Θερινά Σχολεία, 5) τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, 6) τα Επιμορφωτικά Κέντρα και 7) τα Απογευματινά και Βραδινά Μαθήματα των Τεχνικών Σχολών.

Είχαμε τοποθετηθεί γραπτώς ότι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από ένα δομημένο διάλογο την ουσιαστική βελτίωση των προγραμμάτων ώστε να παρέχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην εκπαίδευση και ταυτόχρονα να παρέχεται δίκαια μεταχείριση των εργαζομένων σε αυτά, χωρίς να επιδιώκουμε να επιβαρυνθεί το κράτος δυσβάστακτο οικονομικό κόστος.

Τονίσαμε ότι αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές και την μετεξέλιξη των αναγκών στην παρεχόμενη εκπαίδευση στα προγράμματα και για αυτό ζητήσαμε να δημιουργηθεί ένας ευέλικτος τρόπος εργοδότησης μισθωτής εργασίας, ο οποίος θα επιτρέπει στις περιπτώσεις που μειώνονται οι ανάγκες για κάποια μαθήματα να τερματίζεται η απασχόληση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού.

Συμφωνήθηκε ότι η συζήτηση θα έχει τέσσερις άξονες:
1. Την διασύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την δια βίου μάθηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν εκπαίδευση σε ενήλικες.
2. Την διαδικασία εξορθολογισμού λειτουργίας των προγραμμάτων σχετικά με τον τρόπο και τις διαδικασίες προσλήψεων, πληρωμών, πιστοποίησης προσόντων, ενημέρωση / πληροφόρηση γονέων και μαθητών, ψηφιοποίηση, εγγραφές, αναλυτικά προγράμματα, παρακολούθηση προόδου, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης, κλπ.
3. Την αξιολόγηση με σκοπό την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, διοικητικού προσωπικού και γνωσιολογικών αποτελεσμάτων.
4. Το καθεστώς εργοδότησης, την μισθοδοσία και τους όρους απασχόλησης του προσωπικού.

Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξυπηρετεί ένα διαφορετικό σκοπό και μπορεί μέσα από τον εξορθολογισμό που επιδιώκουμε να εκσυγχρονιστεί και να βελτιώσει σημαντικά την προσφορά του προς την εκπαίδευση και την οικονομία του τόπου γενικότερα. Για τον λόγο αυτό συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν ξεχωριστές συναντήσεις για το κάθε πρόγραμμα με την εκπροσώπηση εκπαιδευτικών.

Οι επιδίωξη της πλευράς μας ως εκπρόσωποι των εργαζομένων είναι να επιτευχθεί εξορθολογισμός προς όφελος της εκπαίδευσης, προς όφελος της οικονομίας, προς όφελος της κοινωνίας και να εφαρμόζεται δίκαιη μεταχείριση των εκπαιδευτικών των προγραμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της για την εκπαίδευση στη Κύπρο έχει επισημάνει την ανυπαρξία θεσμοθετημένης δια βίου μάθησης και την διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το θέμα αυτό ζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την ανάγκη θεσμοθέτησης της δια βίου μάθησης και την διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας για να επιτυγχάνεται επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας με την στελέχωση των κυπριακών επιχειρήσεων με πλήρως καταρτισμένο προσωπικό.

Οι τοποθετήσεις μας για το κάθε πρόγραμμα έχουν ως εξής:

Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης προσφέρουν από το έτος 1960 μαθήματα τόσο σε μαθητές της μέσης εκπαίδευσης όσο και σε ενήλικες. Ο ρόλος αυτός μπορεί να ενισχυθεί με την δημιουργία δύο τομέων στα ΚΙΕ. Ο ένας τομέας μπορεί να προσφέρει ενισχυτικά και άλλα μαθήματα όπως ξένες γλώσσες, πληροφορική, κλπ, με παρόμοιο τρόπο όπως συμβαίνει στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία για ενίσχυση της εκπαίδευσης και την κοινωνική υποστήριξη οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα. Ο άλλος τομέας να προσφέρει μέσα στα πλαίσια της δια βίου μάθησης μαθήματα σε ενήλικες, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και να παρέχει πιστοποιητικά που να αναγνωρίζονται διεθνώς.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της κομμωτικής και των μουσικών σχολείων είναι μέρος του πρωινού σχολείου και επιβάλλεται οι εκπαιδευτικοί σε αυτά να τυγχάνουν την ίση μεταχείριση με όλους τους συναδέλφους τους στο μουσικό σχολείο ή την τεχνική σχολή. Τα προγράμματα αυτά έχουν καθιερωθεί και έχουν τις καλύτερες αξιολογήσεις. Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι το ενδιαφέρον μαθητών για τα προγράμματα αυτά αυξάνεται.

Το Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο μπορεί να διαδραματίσει ενισχυτικό ρόλο στη εκπαίδευση (πχ με μαθήματα που ενισχύουν την πρωινή εκπαίδευση, ξένες γλώσσες, πληροφορική ) και ταυτόχρονα κοινωνικό ρόλο (πχ επέκταση του χρόνου λειτουργίας για όλη τη σχολική χρονιά και του χρόνου λειτουργίας το απόγευμα).

Το Θερινό Σχολείο δύναται να διαδραματίζει κοινωνικό ρόλο και να προσφέρει υγιή ενασχόληση εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Τα Απογευματινά και Βραδινά Μαθήματα Τεχνικών Σχολών μπορούν να διασυνδεθούν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην οικονομία και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δια βίου μάθηση. Ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν στη αγορά εργασίας να προσφέρουν μαθήματα για περαιτέρω κατάρτιση ή και επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Τα Επιμορφωτικά Κέντρα να συνεχίσουν να προσφέρουν μαθήματα δημιουργικής ενασχόλησης και να προσθέτουν στη επιμόρφωση και στον εμπλουτισμό δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμενους.

Ουσιαστικό ρόλο για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών η οποία δεν μπορεί να υλοποιηθεί με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών. Η αξιολόγηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν υπάρχει η σχέση εργοδότη εργοδοτούμενου.

Καλούμε το ΥΠΠΑΝ όπως δώσει τις γραπτές θέσεις του για το κάθε πρόγραμμα χωρίς άλλη καθυστέρηση για να επιτευχθεί αυτή η σημαντική μεταρρύθμιση στη εκπαίδευση και να εφαρμοστεί το ταχύτερο ο εξορθολογισμός τόσο προς όφελος της εκπαίδευσης και της οικονομίας του τόπου όσο και προς όφελος του προσωπικού που απασχολείται στα εν λόγω προγράμματα.

Είχε συμφωνηθεί τον Μάιο του 2019 να τεθεί χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιούλιο για ολοκλήρωση της διαδικασίας συναντήσεων ξεχωριστά για το κάθε πρόγραμμα και να καταλήγαμε σε συμφωνία, δόθηκε παράταση για τον Αύγουστο, μετά καθορίστηκε η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στη συνέχεια το τέλος Σεπτεμβρίου για να δοθούν οι θέσεις του ΥΠΠΑΝ. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι για 9 μήνες το ΥΠΠΑΝ δεν έχει παρουσιάσει τις θέσεις του παρόλο που μας είχε λεχθεί ότι συστάθηκε τεχνική επιτροπή για μελέτη των πορισμάτων της μελέτης για εξορθολογισμό από τον περασμένο Ιανουάριο και ενώ υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που καθόριζε χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Μάρτιο του 2019.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση θα προχωρήσουμε σε συνελεύσεις όλων των εκπαιδευτικών για λήψη αποφάσεων για τις περαιτέρω ενέργειες μας οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον των πολιτών της χώρας μας.»