Αλλαγές στο Νόμο για Αφερεγγυότητα προς όφελος των εργαζομένων ζητά η ΠΕΟ

571

Συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποίηση του Νόμου για την Αφερεγγυότητα καταθέτει η ΠΕΟ ενώπιον της Υπουργού Εργασίας μέσα από επιστολή που απέστειλε την περασμένη Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου, ο ΓΓ της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Αυτούσια η επιστολή:

«Ο Νόμος για την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, έχει ως στόχο την πληρωμή από το Ταμείο Αφερεγγυότητας μισθών που οφείλονται στους εργαζόμενους και τους οποίους ο εργοδότης δεν καταβάλλει γιατί έχει περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας.

Όπως είχαμε τονίσει και σε προηγούμενες επιστολές, η αξιοποίηση του ταμείου για κάλυψη εργαζομένων στους οποίους οφείλει ο εργοδότης τους μισθούς, είναι ιδιαίτερα προβληματική με αποτέλεσμα από το 2001 που εφαρμόστηκε ο Νόμος μέχρι σήμερα σε πολύ λίγες περιπτώσεις να έχει αξιοποιηθεί το ταμείο.

Ο κύριος λόγος για αυτό, είναι ότι ο νόμος ενεργοποιείται μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις που ο εργοδότης έχει υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο για έκδοση διατάγματος παραλαβής της περιουσίας του ή για διάταγμα εκκαθάρισης αν ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο.

Όπως όμως είναι γνωστό, τις περισσότερες φορές στις περιπτώσεις προβληματικών επιχειρήσεων με χρέη και οφειλές, δεν ενεργοποιείται η διαδικασία της πτώχευσης / εκκαθάρισης αλλά κατά κύριο λόγο οι πιστωτές / τράπεζες θέτουν την επιχείρηση σε διαδικασία διαχείρισης στοχεύοντας στην εξασφάλιση των δικών τους οφειλών.

Αν δε προχωρήσουν σε εκκαθάριση στις πλείστες των περιπτώσεων η εναπομείνασα  αξία της περιουσίας είναι τέτοια που τα οφειλόμενα των εργαζομένων δεν καλύπτονται.  Τέτοια παραδείγματα είχαμε αρκετά και στο πρόσφατο παρελθόν.

Με στόχο να ξεπεραστούν αυτά τα ζητήματα με επιστολή που σας αποστείλαμε στις 16 Ιανουαρίου 2019 καταθέσαμε συγκεκριμένες εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον νόμο.  Το τροποποιητικό νομοσχέδιο που το Υπουργείο σας έχει καταθέσει στη Βουλή αναφορικά με τον Νόμο για την Αφερεγγυότητα βελτιώνει την κατάσταση αφού θα δικαιούνται πληρωμή από το Ταμείο Αφερεγγυότητας εργοδοτούμενοι που η απασχόληση τους τερματίζεται πριν ο εργοδότης τους καταστεί αφερέγγυος, αλλά κατά τον τερματισμό είχε αρχίσει η διαδικασία πτώχευσης και ο εργοδότης καθίσταται τελικά αφερέγγυος.  Παραμένουν όμως κενά.

Με στόχο να αντιμετωπίσουμε πιο ολοκληρωμένα τα ζητήματα η ΠΕΟ επαναφέρει την εισήγηση της για τροποποίηση της νομοθεσίας έτσι που αφερέγγυος να θεωρείται ο εργοδότης και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν εκδοθεί αναγνωριστικό διάταγμα αρμοδίου δικαστηρίου ότι ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει εργασία και δεν έχει ικανοποιητική περιουσία για πληρωμή των ημερομισθίων των εργοδοτουμένων του ή
  • Όταν διορίστηκε δυνάμει ομολόγου ή συμφωνίας παραλήπτης / διαχειριστής της περιουσίας του εργοδότη και αυτός απέλυσε τους εργοδοτούμενους και η περιουσία του εργοδότη δεν είναι ικανοποιητική για πληρωμή των ημερομισθίων των εργοδοτουμένων ή
  • Ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει εργασία και δεν έχει περιουσία για πληρωμή των ημερομισθίων των εργοδοτουμένων.»