Αλληλεγγύη στον αγώνα των εκπαιδευτικών της Αγγλικής Σχολής

335

Οι Οργανώσεις του Προσωπικού της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας εκφράζουν την αμέριστη αλληλεγγύη και στήριξή τους στον αγώνα των εκπαιδευτικών της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Συντεχνιών της Αμερικάνικης Ακαδημίας ΠΕΟ και ΣΕΚ, στον 21ο αιώνα οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στις εργασιακές σχέσεις, πόσω μάλλον στην εκπαίδευση. “Η απαράδεκτη και μονομερής απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να τεθεί σε διαθεσιμότητα η Πρόεδρος της συντεχνίας των εκπαιδευτικών στην Αγγλική Σχολή είναι προκλητική, καταδικαστέα και πρέπει άμεσα να ανακληθεί”.

“Καθήκον μας, ως εκπαιδευτικοί, είναι να αναδεικνύουμε τη συλλογικότητα και τη συναίνεση μέσα από τον διάλογο, μακριά από μονομερείς και αυταρχικές αποφάσεις, που παραπέμπουν σε εργασιακά καθεστώτα άλλων εποχών. Ο πρωταρχικός στόχος είναι άλλωστε κοινός και αδιαμφισβήτητος, η ολόπλευρη παιδεία και η διασφάλιση της ευημερίας των μαθητών σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Καλούν παράλληλα τους αρμόδιους φορείς όπως αναλάβουν πρωτοβουλίες προς άμεση επίλυση του θέματος.

“Ο σεβασμός στον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων είναι επιβεβλημένος και πρέπει να εφαρμόζεται απ’ όλα τα συμβαλλόμενα μέρη”.