Ανάγκη διασφάλισης της επ’ αμοιβής πρακτικής άσκησης των νέων

425

Την ανάγκη διασφάλισης της επ’ αμοιβής πρακτικής επαγγελματικής άσκησης των νέων, η οποία προβλέπεται από τα προγράμματα σπουδών καθώς και από τα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας συζήτησε η Επιτροπή Εργασίας της Βουλής.

Συγκεκριμένα, την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, το φαινόμενο που παρατηρείται οι νέοι να απασχολούνται στο πλαίσιο πρακτικής επαγγελματικής άσκησης χωρίς να λαμβάνουν αμοιβή, η παροχή κινήτρων σε εργοδότες να συμμετέχουν στα υπό αναφορά προγράμματα, οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς στους εργοδότες για τήρηση των όρων των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και η ανάγκη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκειά της πρακτικής επαγγελματικής άσκησης οι νέοι θα λαμβάνουν επαρκή αμοιβή, θα προστατεύονται τα εργασιακά τους δικαιώματα και θα ασκούν καθήκοντα τα οποία θα τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν, συμπληρωματικά προς το γνωσιολογικό πεδίο που τους παρέχεται από το πρόγραμμα φοίτησής τους, επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας είπε πως δυστυχώς η προσφορά απλήρωτης πρακτικής άσκησης των νέων έχει καταστεί σύνηθες φαινόμενο. Συνεχίζοντας ανέφερε πως αναγνωρίζοντας τις διαστάσεις που λαμβάνει η εργασιακή εκμετάλλευση των νέων σ’ αυτό το ζήτημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2022, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει την πρακτική της μη αμειβόμενης άσκησης και μαθητείας, χαρακτηρίζοντας την ως μια μορφή εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων, καθώς και παραβίασης των δικαιωμάτων τους και καλεί τα κράτη μέλη να προτείνουν ένα κοινό νομικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί δίκαιη ανταμοιβή για περιόδους άσκησης και μαθητείας. «Μέσα από τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για διαμόρφωση πλαισίου, το οποίο θα διασφαλίζει τη δίκαιη αμοιβή και τα εργασιακά δικαιώματα των νέων για περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Παράλληλα, το  πλαίσιο θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή σε πρακτική επαγγελματική άσκηση και να δημιουργεί μηχανισμούς ελέγχου», είπε.

Από την πλευρά του ο Γραμματέας του Κεντρικού Γραφείου Εργατικής Νεολαίας της ΠΕΟ, Σταύρος Ανδρέου στην δική του τοποθέτηση ανέφερε πως η διασφάλιση της επ ΄αμοιβή πρακτικής άσκησης και ο τρόπος εφαρμογής της χρήζουν καταρχήν σε βάθος συζήτησης και διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και επιπρόσθετα διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ρυθμίσεων που θα την διέπουν αφού πρόκειται για ένα πρόβλημα που αγγίζει χιλιάδες νέους.(μαθητές, φοιτητές και πτυχιούχους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Κατά την άποψη μας υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι και επαγγέλματα για τα οποία οι ρυθμίσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος των Συλλογικών Συμβάσεων. Όσο για τα επαγγέλματα που δεν υπάρχουν κλαδικές Συμβάσεις αποτελεί αναγκαιότητα η θέσπιση μηχανισμού που θα διασφαλίζει το ύψος της αμοιβής καθώς και ελάχιστα δικαιώματα για όλους .Αναμένουμε πως το Υπουργείο Παιδείας και Εργασίας θα διαβουλευτεί με τους νέους και τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο να ρυθμιστεί η επ ΄αμοιβή πρακτική άσκηση των νέων μας διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες συμμετοχής αλλά και ελάχιστα δικαιώματα για όλους.

Η Επιτροπή Εργασίας αποφάσισε να συζητήσει εκ νέου το θέμα τον Ιούνιο ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στην εκτελεστική εξουσία να διαβουλευτεί με τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων προς επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα.