Ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση των εργαζομένων στην εταιρεία NPT

465

Υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου η ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Nicosia Public Transport και των Συντεχνιών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας και ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 και προνοεί τα ακόλουθα:

Μισθολογικές αυξήσεις:

Α)Από 1/1/2021 να παραχωρηθεί αύξηση 0,75% στον βασικό μισθό όλου του προσωπικού της εταιρείας.

Β)Από 1/1/2022 να παραχωρηθεί αύξηση 1,50% στον βασικό μισθό όλου του προσωπικού της εταιρείας.

Γ) Από 1/1/2023 να παραχωρηθεί αύξηση 1,50% στον βασικό μισθό όλου του προσωπικού της εταιρείας.

Επίδομα βάρδιας:

Από 1/1/2021 το επίδομα βάρδιας να αυξηθεί από 3% σε 4%.

Ταμείο Ευημερίας

Από 1/1/2021 η συνεισφορά του εργοδότη και των εργαζομένων στο Ταμείο Ευημερίας να αυξηθεί από 0,25% σε 0.50%.

Κώδικας Πρόληψης και αντιμετώπισης της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία.

Οι δύο πλευρές συμφωνούν όπως υιοθετηθεί ο Κώδικας όπως έχει συμφωνηθεί από τις Συντεχνίες και την ΟΕΒ, ως παράρτημα της Συλλογικής Σύμβασης της εταιρείας.