Ανανεώθηκε η σύμβαση των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ με αυξήσεις και ωφελήματα

1003

Ανανεώθηκε για τρία χρόνια (2022 – 2024) η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην εταιρεία των Ελληνικών Πετρελαίων Κύπρου (ΕΛΠΕ).

Οι εργαζόμενοι ενέκριναν σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2022 τη Μεσολαβητική Πρόταση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, η οποία περιλαμβάνει βελτιώσεις στο όριο αφυπηρέτησης, επίδομα πατρότητας και γονικής άδειας, συζήτηση για την αναβάθμιση κλιμάκων/συμπλήρωση θέσεων εργασίας, αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου 2022 κατά 1,5%, από 1η Ιανουαρίου 2023 κατά 2% και από 1η Ιανουαρίου 2024 κατά 2,25% στους βασικούς μισθούς του προσωπικού.