Απαραίτητος ο κατώτατος σε κλάδους που δεν έχουν συλλογική σύμβαση

330

Απαραίτητη θεωρεί η ΠΕΟ την καθιέρωση κατώτατου μισθού για τους εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται σε κλάδους οι οποίοι δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση.

Με αφορμή την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για υλοποίηση της συμφωνίας για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία και τον καθορισμό κατώτατου μισθού σε 19 κατηγορίες ξενοδοχοϋπαλλήλων καθώς και τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες για τον καθορισμό εθνικού κατώτατου μισθού, το Ε.Β. επαναλαμβάνει την θέση της ΠΕΟ ότι η καθιέρωσή του δεν πρέπει να γίνει αποσπασματικά αλλά πρέπει να γίνει μέσα στα πλαίσια του συστήματος Εργασιακών Σχέσεων ώστε να απαντά ολοκληρωμένα στην επείγουσα ανάγκη επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας.

Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΠΕΟ έχει επανειλημμένως τονίσει ότι πρέπει το κράτος να υιοθετήσει θεσμικά και νομοθετικά μέτρα, ώστε οι Συλλογικές Συμβάσεις όχι μόνο να συνομολογούνται αλλά και να εφαρμόζονται από όλους. Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις, η ΠΕΟ διεκδικεί τη διαμόρφωση μέσα από θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο, ενός ελάχιστου πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι τώρα στην Κύπρο ο κατώτατος μισθός καλύπτει μόνο εννέα επαγγέλματα και καθορίζεται με διάταγμα που εκδίδει ο εκάστοτε Yπουργός Εργασίας. Ο αρχικός κατώτατος μισθός για τους γραφείς, τους νοσηλευτικούς βοηθούς, τους βοηθούς παιδοκόμους, τους βοηθούς βρεφοκόμους, τους σχολικούς βοηθούς και για τους φροντιστές οι οποίοι εργάζονται έχει καθοριστεί στα €870 ακαθάριστα. Μετά από έξι μήνες συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυξάνεται κατ’ ελάχιστον στα €924 ακαθάριστα. Επίσης οι φρουροί ασφάλειας πρέπει να λαμβάνουν αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,90 ακαθάριστα. Μετά από περίοδο έξι μηνών συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός τους πρέπει να αυξάνεται στα €5,20 ακαθάριστα. Οι καθαριστές πρέπει να λαμβάνουν αρχικό ωριαίο μισθό τουλάχιστον €4,55 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη περίοδο συνεχούς απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυξάνεται στα €4,84 ακαθάριστα. Να σημειωθεί πως ο κατώτατος μισθός παραμένει στα ίδια επίπεδα από το 2012 την ίδια στιγμή που στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια υπάρχει εκτεταμένη απορρύθμιση ενώ τα στοιχεία για την κοινωνική ανισότητα και τους μισθούς είναι συντριπτικά κατά των εργαζομένων.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Κύπρο μετά το 2013 εμφανίζεται ραγδαία μείωση του εργατικού κόστους, γεγονός το οποίο δεν αντανακλά σε μείωση τιμών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αλλά κυρίως αντανακλά σε αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας των επιχειρήσεων.