Αυστηρά καθορισμένο ωράριο καταστημάτων και διασφάλιση εργατικών δικαιωμάτων

310

Το συνεχόμενο ωράριο δεν αύξησε την απασχόληση, οδήγησε σε κλείσιμο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταδίκασε σε απάνθρωπα ωράρια και εκμετάλλευση εργαζομένων

Το ζήτημα του ωραρίου των καταστημάτων και συγκριμένα της επαναφοράς του δικαιώματος στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τα ωράρια των καταστημάτων με διάταγμα αναμένεται να τεθεί σύντομα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Παρών στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής εκ μέρους της ΠΕΟ ήταν ο Γ.Γ. της ΣΕΒΕΤΤΥΚ ΠΕΟ Χαράλαμπος Πρατσής, ο οποίος ανέφερε ότι αυτή η εκκρεμότητα και αταξία που υπάρχει με τα ωράρια των καταστημάτων έχει λειτουργήσει σε βάρος των εργαζομένων του Κλάδου. «Με την επαναφορά του δικαιώματος ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας να εκδίδει διατάγματα θα πρέπει ταυτόχρονα να λειτουργήσουν και οι Επαρχιακές Επιτροπές και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η γνώμη της πλειοψηφίας. Επίσης ως Συντεχνία τονίζουμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα αυστηρά καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων ώστε να παραμένουν κλειστά τις Κυριακές και ταυτόχρονα να αυξηθούν οι έλεγχοι ώστε να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα και τα ωφελήματα των εργαζομένων», τόνισε.

Σε δικές του δηλώσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής, βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Φακοντής είπε ότι μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία έκρινε ως αντισυνταγματική την τροποποίηση του νόμου που ψήφισε η Βουλή, δηλαδή την αφαίρεση της εξουσίας από την κυβέρνηση για ρύθμιση των ωραρίων των καταστημάτων, η πρόταση αυτή θα επαναφέρει το διάταγμα πίσω στην αρμόδια Υπουργό. «Από εκεί και πέρα, είπε, εναπόκειται στην κυβέρνηση και στην Υπουργό κατά πόσο θα διαφοροποίησει και θα ρυθμίσει τα ωράρια λειτουργίας στα καταστήματα».
Η ΠΕΟ έχει τονίσει επανειλημμένως πως το συνεχόμενο ωράριο όχι μόνο δεν αύξησε την απασχόληση, αλλά αντίθετα έχει οδηγήσει σε μαρασμό και κλείσιμο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχει καταδικάσει σε απάνθρωπα ωράρια και συνθήκες αυξανόμενης πίεσης και εκμετάλλευσης τους εργαζόμενους του κλάδου.

Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις προσλαμβάνουν ένα αριθμό εργαζομένων για να εργαστούν κυρίως την Κυριακή και προχωρούν σε απολύσεις υφιστάμενου προσωπικού και σε μειώσεις των ωρών εργασίας τους.

Το γεγονός ότι το συνεχόμενο ωράριο και η λειτουργία των καταστημάτων επτά ημέρες την εβδομάδα έχει εντείνει την απορρύθμιση της εργασίας, τις ευέλικτες ρυθμίσεις καθώς και την πίεση και εκμετάλλευση των εργαζομένων του τομέα, επιβεβαιώνεται από τις καταγγελίες που καθημερινά γίνονται από εργαζόμενους του κλάδου για αφόρητες πιέσεις για υπερωρίες χωρίς πληρωμή της αναλογίας που προβλέπει ο Νόμος, πιέσεις για διακεκομμένα ωράρια, προσλήψεις με ωρομίσθιο κάτω από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία κ.α.

Από την έντυπη έκδοση του Εργατικού Βήματος