Δίωρη στάση εργασίας του Ωρομίσθιου Προσωπικού στον ΟΚΥπΥ

345

Την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 το Ωρομίσθιο Προσωπικό όλων των κρατικών νοσοκομείων θα κατέλθει σε δίωρη στάση διαμαρτυρίας από η ώρα 11:30πμ μέχρις τις 1:30μμ.

“Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ από την ανάληψη της διοίκησης των κρατικών νοσοκομείων από τον ΟΚΥπΥ, έχουν δείξει έμπρακτα την βούληση τους για καλή συνεργασία με σκοπό την επίλυση των μεγάλων και πολλαπλών προβλημάτων ώστε να ανταπεξέλθουν  τα νοσοκομεία στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον του ΓΕΣΥ”, τονίζουν σε ανακοίνωση τους οι δύο Συντεχνίες.

Δυστυχώς, αναφέρουν, μετά που έγιναν συζητήσεις και δόθηκε πίστωση χρόνου για επίλυση  των προβλημάτων, διαπιστώθηκε ότι δεν έγιναν ενέργειες για να λυθούν τα προβλήματα και έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων.

  1. Όπως καταγγέλουν οι δύο Συντεχνίες, ο ΟΚΥπΥ παραβιάζει τους όρους απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπικού, εφαρμόζει άνιση μεταχείριση  και αδικεί μέρος του προσωπικού του:
  2. Δεν εφαρμόζει το Ταμείο Προνοίας στο νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό παραβιάζοντας τις συμφωνίες και κανονισμούς απασχόλησης που υπάρχουν αδικώντας αρκετούς εργαζόμενους του οι οποίοι βιώνουν άνιση μεταχείριση.
  3. Δεν δίνεται βεβαίωση από κάποιες Διευθύνσεις στο Ωρομίσθιο Προσωπικό που συμπληρώνει τους 12 μήνες απασχόλησης του και ότι εντάσσεται στο μόνιμο προσωπικό, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να του συμπεριφέρονται ως εποχικό προσωπικό με ότι αυτό και αν σημαίνει.
  4. Δεν πληρώνουν τα επιδόματα βάρδιας σε μερίδα εργαζομένων του, παρόλο που στους περισσότερους που έχουν τα ίδια ωράρια εργασίας (βάρδιες Σαββατοκύριακα και νύκτες) τα πληρώνει όπως προνοούν οι όροι απασχόλησης.
  5. Αναθέτουν καθήκοντα Επιστατών σε προσωπικό που δεν επιλέγηκε για θέση επιστάτη μέσα από δίκαιη και θεσμοθετημένη διαδικασία (γίνονται ευνοιοκρατικές αναθέσεις καθηκόντων).
  6. Ο ΟΚΥπΥ  τηρεί άνιση και άδικη μεταχείριση όσο αφορά την στελέχωση των κρατικών νοσοκομείων με Ωρομίσθιο Προσωπικό. Οι ανάγκες σε Ωρομίσθιο Προσωπικό έχουν αυξηθεί με την δημιουργία νεών μονάδων και έχει ως αποτέλεσμα το υφιστάμενο προσωπικό να μην μπορεί ναανταποκριθεί στο πρόσθετο φόρτο εργασίας με επίπτωση να μην του παραχωρούνται π.χ. άδειες ανάπαυσης ή να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους με βάση τα σχέδια υπηρεσίας τους,ενώ για άλλες κατηγορίες προσωπικού γίνονται προσλήψεις ανεξαρτήτως του πολλαπλάσιου κόστους σε σχέση με το κόστος εργοδότησης Ωρομίσθιου Προσωπικού.
  7. Μεταξύ των Διευθύνσεων και της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΚΥπΥ, δεν υπάρχει συνεννόηση, συντονισμός, κοινή αντιμετώπιση θεμάτων και εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων σε αυτόν. Όταν συζητούμε την επίλυση των προβλημάτων με την Κεντρική Διοίκηση μας ρίχνουν την ευθύνη στις Διευθύνσεις και όταν μιλούμε με τις Διευθύνσειςμας ρίχνουν την ευθύνη στην Κεντρική Διοίκηση.

“Αναμέναμε ότι η αυτονόμηση των κρατικών νοσοκομείων θα έδινε ευελιξία στην λήψη αποφάσεων και θα επιλύονταν άμεσα τα όποια προβλήματα. Δυστυχώς η μέχρι τώρα πορεία του ΟΚΥπΥ δείχνει χειρότερη δυσκαμψία από την περίοδο που διοικούνταν τα νοσοκομεία από το Υπουργείο Υγείας”, τονίζουν οι Συντεχνίες υποδεικνύοντας ότι το Ωρομίσθιο Προσωπικό προσέφερε τα μέγιστα στα κρατικά νοσοκομεία πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας και είναι οι ήρωες που με πολύ χαμηλό μισθό και χωρίς προαγωγές προσέφεραν στην πρώτη γραμμή δίπλα ή και σε πολλές περιπτώσεις μπροστά, είτε για να μεταφέρουν ασθενείς, είτε να καθαρίσουν τους χώρους, να απολυμάνουν,  να στηρίξουν τις υπηρεσίες των γιατρών, νοσηλευτών προσφέροντας την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς και όχι μόνο.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ απολογούνται παράλληλα για την ταλαιπωρία που θα υποστούν ασθενείς, δυστυχώς όμως, τονίζουν, η δυναμική αντίδραση είναι το έσχατο μέτρο για αντιμετώπιση της μη υπεύθυνης αντιμετώπισης των προβλημάτων από τον ΟΚΥπΥ με την κατ’ εξακολούθηση παραβίαση των όρων απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπικού και την άνιση μεταχείριση των εργαζομένων στα κρατικά νοσοκομεία.

Οι Συντεχνίες προειδοποιούν παράλληλα ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει  επίλυση των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει ο ΟΚΥπΥ, τα δυναμικά μέτρα θα κλιμακωθούν.