Δίωρη στάση εργασίας ωρομίσθιου προσωπικού στον ΟΚΥΠΥ λόγω παραβίασης όρων απασχόλησης

369

Σε δίωρη στάση εργασίας θα κατέλθει στις 10 Μαρτίου το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό του ΟΚΥΠΥ μέλη της ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και της αντίστοιχης της ΣΕΚ, αφού ο Οργανισμός δεν συμπεριφέρεται δίκαια και με σεβασμό προς αυτούς. Προειδοποιούν επίσης ότι σε περίπτωση που δεν επιλυθούν τα προβλήματα μέχρι τότε, τα δυναμικά μέτρα θα κλιμακωθούν.

Όπως αναφέρουν σε κοινή τους επιστολή προς τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΥΠΥ οι Συντεχνίες, οι εργαζόμενοι έδειξαν από την αρχή την καλή τους θέληση και συνεργάστηκαν ώστε να επιλυθούν τα μεγάλα και πολλαπλά προβλήματα με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπος ο Οργανισμός με την ανάληψη της διοίκησης των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Παρόλα αυτά, διαπιστώνουν ότι δεν έγιναν ενέργειες για να λυθούν τα προβλήματα και έχουν αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που τίθεται η λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, οι λόγοι που αναγκάζονται να κατέλθουν σε δίωση στάση εργασίας οι εργαζόμενοι είναι:

1. Ο ΟΚΥπΥ παραβιάζει τους όρους απασχόλησης του Ωρομίσθιου Προσωπικού, εφαρμόζει άνιση μεταχείριση και αδικεί μέρος του προσωπικού του.

Δεν εφαρμόζει το Ταμείο Προνοίας στο νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό παραβιάζοντας τις συμφωνίες και κανονισμούς απασχόλησης που υπάρχουν αδικώντας αρκετούς εργαζόμενους του οι οποίοι βιώνουν άνιση μεταχείριση.

Δεν προσφέρετε βεβαίωση από κάποιες Διευθύνσεις στο Ωρομίσθιο Προσωπικό που συμπληρώνει τους 12 μήνες απασχόλησης του και ότι εντάσσεται στο μόνιμο προσωπικό, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να του συμπεριφέρονται ως εποχικό προσωπικό με ότι αυτό και αν σημαίνει.

Δεν πληρώνει τα επιδόματα βάρδιας σε μερίδα εργαζομένων του, παρόλο που στους περισσότερους που έχουν τα ίδια ωράρια εργασίας (βάρδιες Σαββατοκύριακα και νύκτες) τα πληρώνει όπως προνοούν οι όροι απασχόλησης.

Αναθέτει καθήκοντα Επιστατών σε προσωπικό που δεν επιλέγηκε για θέση επιστάτη μέσα από δίκαιη και θεσμοθετημένη διαδικασία (ευνοιοκρατικές αναθέσεις καθηκόντων).

2. Ο ΟΚΥπΥ τηρεί άνιση και άδικη μεταχείριση όσο αφορά την στελέχωση των κρατικών νοσοκομείων με Ωρομίσθιο Προσωπικό. Οι ανάγκες σε Ωρομίσθιο Προσωπικό έχουν αυξηθεί με την δημιουργία νεών μονάδων και έχει ως αποτέλεσμα το υφιστάμενο προσωπικό να μην μπορεί να ανταποκριθεί στο πρόσθετο φόρτο εργασίας με επίπτωση να μην του παραχωρούνται π.χ. άδειες ανάπαυσης ή να μην μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους με βάση τα σχέδια υπηρεσίας τους, ενώ για άλλες κατηγορίες προσωπικού γίνονται προσλήψεις ανεξαρτήτως του πολλαπλάσιου κόστους σε σχέση με το κόστος εργοδότησης Ωρομίσθιου Προσωπικού.

«Είναι αδιανόητο για ένα Οργανισμό να μην υπάρχει συνεννόηση, συντονισμός, κοινή αντιμετώπιση θεμάτων και εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων σε αυτόν. Δυστυχώς διαπιστώνουμε και εδώ ότι δεν υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΚΥπΥ και των Διευθύνσεων. Όταν συζητούμε την επίλυση των προβλημάτων με την Κεντρική Διοίκηση, ρίχνουν την ευθύνη στις Διευθύνσεις και όταν μιλούμε με τις Διευθύνσεις μας ρίχνουν την ευθύνη στην Κεντρική Διοίκηση», καταγγέλλουν οι Συντεχνίες στην επιστολή τους.
Οι Συντεχνίες ανέμεναν ότι η αυτονόμηση των κρατικών νοσοκομείων θα έδινε ευελιξία στην λήψη αποφάσεων και θα επιλύονταν άμεσα τα όποια προβλήματα. Δυστυχώς η μέχρι τώρα πορεία του ΟΚΥπΥ δείχνει χειρότερη δυσκαμψία από την περίοδο που διοικούνταν τα νοσοκομεία από το Υπουργείο Υγείας.

Το Ωρομίσθιο Προσωπικό προσέφερε τα μέγιστα στα κρατικά νοσοκομεία πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας και είναι οι ήρωες που με πολύ χαμηλό μισθό και χωρίς προαγωγές προσέφεραν στην πρώτη γραμμή δίπλα ή και σε πολλές περιπτώσεις μπροστά, είτε για να μεταφέρουν ασθενείς, είτε να καθαρίσουν τους χώρους, να απολυμάνουν, να στηρίξουν τις υπηρεσίες των γιατρών, νοσηλευτών προσφέροντας την παροχή υπηρεσιών στους ασθενείς και όχι μόνο.