Διαχρονική απαίτηση της ΠΕΟ ο έλεγχος για ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις

295

Τέίθεται από σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου σε εφαρμογή η ηλεκτρονική δήλωση πρόσληψης εργοδοτουμένων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «Εργάνη».

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική για την ΠΕΟ αφού όπως δήλωσε στο ergatikovima.com ο Γ.Γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης, «είναι διαχρονική η απαίτηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος για έλεγχο στην αγορά εργασίας για ρυθμισμένες Εργασιακές Σχέσεις και για την υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας να επιτηρεί και να διασφαλίζει ότι οι εργατικές Νομοθεσίες και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους εργοδότες από τις συλλογικές συμφωνίες εφαρμόζονται».

Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι η Ομοσπονδία θεωρεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί ένα ψηφιακό εργαλείο, το οποίο αν αξιοποιηθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να συμβάλει στην βελτίωση της δυνατότητας ελέγχου και επιτήρησης της αγοράς εργασίας.

«Θέλω να πιστεύω ότι το εργαλείο αυτό θα αξιοποιηθεί σωστά όμως από μόνο του δεν μπορεί διαδραματίσει τον ρόλο που όλοι επιθυμούμε. Χρειάζεται να το αξιοποιήσουν σωστά και οι μηχανισμοί του Υπουργείου Εργασίας και χρειάζεται βεβαίως ιδιαίτερα η πολιτική βούληση για ρυθμισμένες Εργασιακές Σχέσεις και αγορά εργασίας η οποία να μην είναι ανεξέλεγκτη ώστε να ευνοεί εργοδοτικές αυθαιρεσίες και ενίοτε εργοδοτική ασυδοσία», τόνισε ο Π. Κυρίτσης.

Σε ότι αφορά την λειτουργία του «Εργάνη», αξίζει να πούμε ότι ενεργοποιεί πρόνοιες των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κανονισμών του 2017 και συγκεκριμένα από τις 13 Σεπτεμβρίου, ισχύουν τα εξής:

-Η  αίτηση εγγραφής εργοδότη υποβάλλεται το αργότερο μία μέρα πριν την ημερομηνία που ο αιτητής αναμένεται να καταστεί εργοδότης. Κάθε εργοδότης γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων την κάθε πρόσληψη μισθωτού το αργότερο μία μέρα πριν την πρόσληψη.

-Η γνωστοποίηση των νέων προσλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://ergani.mlsi.gov.cy. Ως αποτέλεσμα, έχει καταργηθεί από τις 13 Σεπτεμβρίου η έκδοση και χρήση της «Βεβαίωσης Έναρξης Απασχόλησης». 

-Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί μητρώο προσλήψεων, στο οποίο θα πρέπει να καταχωρεί κατά σειρά ημερομηνίας πρόσληψης, προσωπικά στοιχεία για κάθε μισθωτό (αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνία πρόσληψης και ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης).

Άντρη Μιχαήλ