Ενημέρωση για τη συμφωνία για μαρίνα Λάρνακας ζητούν από Καρούσο οι Συντεχνίες

274

Οι συντεχνίες ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ έχουν στείλει επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσο, ζητώντας τον καθορισμό συνάντησης για να τους δοθεί αναλυτική ενημέρωση για τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί με εταιρεία για την ανάπτυξη του Λιμανιού και της Μαρίνας της Λάρνακας.
 
Στην επιστολή τους, οι συντεχνίες υπενθυμίζουν «τις επανειλημμένες δεσμεύσεις που ανέλαβε το Υπουργείο σας για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και της Συλλογικής Σύμβασης των Λιμενεργατών – Σημειωτών και στον επενδυτή που θα επιλεγεί».
 
«Αναμένουμε όπως αυτή η δέσμευση θα συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο που θα υπογραφεί μεταξύ του Υπουργείου σας και της εταιρείας με την οποία έχετε συμφωνήσει, για αποφυγή παρερμηνειών και εξελίξεων που δεν θα οδηγούν σε ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς», αναφέρουν.