Εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα οι διανομείς στις ψηφιακές πλατφόρμες

749

Τα προβλήματα των διανομέων (delivery) στην εστίαση και στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής προϊόντων, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία τους, τους ελέγχους που διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και την ανάγκη ρύθμισης των όρων απασχόλησης αυτών των εργαζομένων εντός ενός αποτελεσματικού πλαισίου κατοχύρωσης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, η συζήτηση θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της, η οποία θα οριστεί εντός Μαΐου.

Κατά την πρώτη συζήτηση για το θέμα στη Βουλή, εκ μέρους της ΠΕΟ μίλησε το μέλος του Ε.Σ. Πιερής Πιερή σημειώνοντας αρχικά ότι η εργασία στις πλατφόρμες αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στη διάρκεια της πανδημίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και σήμερα πολλοί εργαζόμενοι δηλώνουν πως αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης από εταιρίες που πληρώνουν χαμηλούς μισθούς, δεν έχουν δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, ή οποιαδήποτε άλλο δικαίωμα.

Από την έρευνα της Διεθνούς  Οργάνωσης  Εργασίας καταδεικνύεται, τόνισε, ότι τα κέρδη στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διατηρούνται και αυξάνονται  μέσα από την απλήρωτη εργασία των εργαζομένων τους.

Όπως υπέδειξε ο Π. Πιερή, από μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας προκύπτει ότι η εργασία στις πλατφόρμες  παρουσιάζει αυξημένους κινδύνους, σωματικούς και κοινωνικούς όπως είναι η  εργασιακή ανασφάλεια, τα οδικά ατυχήματα, η έκθεση σε χημικές ουσίες, οι μυοσκελετικές παθήσεις, η οφθαλμική κόπωση, ο εκφοβισμός και το στρες.

Υπό την πίεση αυτών των δεδομένων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην  κατάθεση της οδηγίας ενώ σε μια σειρά χωρών όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία και αλλού η απασχόληση των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες διανομής φαγητού έχει ρυθμιστεί.

«Ο τομέας αυτός έχει αναπτυχθεί και στην Κύπρο και ως ΠΕΟ θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο  να ξεκινήσει η συζήτηση για  ρύθμιση της απασχόλησης και προστασίας των εργαζομένων στις πλατφόρμες», τόνισε προσθέτοντας ότι η απασχόληση σε διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε  να προστατεύεται ως εξαρτημένη μισθωτή εργασία, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα όπου οι  εργαζόμενοι   στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν σχέση αυτοαπασχολούμενου εργολάβου. «Οι πλατφόρμες θα πρέπει να θεωρούνται  εργασιακός  χώρος και όχι διαμεσολαβητής», κατέληξε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς δήλωσε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων αυτών. Αφ’ ενός από τη σκοπιά της ασφάλειας και της υγείας, της προστασίας τους από τους καθημερινούς κινδύνους στους δρόμους, την εντατικοποίηση των διαδρομών, τις διανομές μέσα στον καύσωνα, το ψύχος ή τη βροχή. Αφ’ ετέρου, χρειάζεται ρυθμιστικό πλαίσιο που να προστατεύει από την πρακτική της αυθαίρετης υπαγωγής εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες σε καθεστώς αυτοεργοδοτούμενου/«συνεργάτη». Με αυτό τον τρόπο η εργοδοσία αφαιρεί εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μεταφέρει στους διανομείς την ευθύνη και το κόστος για το μέσο μεταφοράς (καύσιμα, συντήρηση, τεχνικοί έλεγχοι), τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας κ.ο.κ. Πρόκειται για μια συζήτηση που έχει ήδη αρχίσει πανευρωπαϊκά και διεθνώς, μετά από απεργίες και κινητοποιήσεις εργαζομένων σε σειρά χωρών.

 Από τη συζήτηση που έγινε, πρόσθεσε ο Γ. Κουκουμάς, διαφάνηκε ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να προχωρήσει στην κατάθεση ενός τέτοιου προστατευτικού νομοθετικού πλαισίου, αλλά θα περιμένει όταν και εφόσον ολοκληρωθούν οι συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ. Ανάλογη στάση έχουν και οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι.

Η θέση του ΑΚΕΛ, υπέδειξε, είναι διαφορετική. Η Κύπρος πρέπει να προχωρήσει στη θέσπιση νομοθεσίας για την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες η οποία να ρυθμίζει αυτή τη νέα μορφή εργασίας με τρόπο που να προστατεύει τους εργαζόμενους, όπως έχουν ήδη πράξει χώρες όπως η Ισπανία. «Με ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο αλλά, παράλληλα, και με συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούμε και πρέπει να προστατεύσουμε μια ομάδα εργαζομένων από τις πλέον ευάλωτες και χαμηλά αμειβόμενες».