Η νέα στρατηγική οδηγεί σε παραιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων

205

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΠΕΟ, σε χθεσινή του συνεδρία  συζήτησε το ολοκληρωμένο έγγραφο για την νέα Στρατηγική Απασχόλησης Αλλοδαπού Εργατικού Δυναμικού όπως εγκρίθηκε  από το  Υπουργικό Συμβούλιο, της κυβέρνησης Αναστασιάδη στην τελευταία του συνεδρία.

Το Ε.Σ με ανακοίνωση του υπενθυμίζει ότι η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού ήταν πάγια αξίωση της ΠΕΟ, αφού διαπιστώναμε  αδυναμίες και στρεβλώσεις μετά από 30 χρόνια εφαρμογής της. Οι στρεβλώσεις και τα προβλήματα που συσσωρεύτηκαν είχαν σαν αποτέλεσμα να παραβιάζεται η όλη φιλοσοφία κάτω από την οποία δημιουργήθηκε η στρατηγική.

Η νέα στρατηγική, τονίζει η ΠΕΟ, όχι μόνο δεν απαντά στις ανησυχίες και τις τεκμηριωμένες θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά αντίθετα επιδεινώνει τα υφιστάμενα προβλήματα.

«Αυτό που ξεκάθαρα θα συμβεί με την νέα στρατηγική είναι η περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η εντατικοποίηση  της χρησιμοποίησης των εργαζομένων από τρίτες χώρες ως φτηνή εργατική δύναμη.»

Ειδικότερα, το Ε.Σ θεωρεί ως πιο προβληματικά τα ακόλουθα στοιχεία της Νέας Στρατηγικής:

  1. Η ερμηνεία που δίνεται για το τι συνιστά Συλλογική Σύμβαση είναι ιδιαίτερα προβληματική αφού  υποσκάπτει του τι συνιστά Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ιδιαίτερα στους μεγάλους κλάδους, είναι αυτή η οποία συνομολογείται και υπογράφεται από τους κοινωνικούς εταίρους. Κανένα άλλο έγγραφο ή συμβόλαιο δεν μπορεί  να γίνεται αποδεκτό. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και σε επιχειρησιακό επίπεδο.
  2. Η κατάργηση των τεχνικών επιτροπών οδηγεί σε σοβαρή υποβάθμιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στην εξέταση και συζήτηση των αιτημάτων για εργοδότηση εργαζόμενων από τρίτες χώρες.  Ουσιαστικά δεν θα  υπάρχει κανένας αντιπροσωπευτικός μηχανισμός ο οποίος θα συζητά και θα τεκμηριώνει για τις πραγματικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό. Ποιος και με ποια κριτήρια θα αποφασίζει και πως θα τεκμηριώνεται η έλλειψη;  Ποιος θα επιβεβαιώνει αν η έλλειψη οφείλεται σε πραγματικά δεδομένα ή αν συμβαίνει λόγο υποβαθμισμένων όρων εργοδότησης και συνακόλουθα παραβίασης των συλλογικών συμβάσεων;
  3. Η δυνατότητα που παραχωρείται στον Υπ. Εργασίας να αποφασίζει κατά το δοκούν την παραχώρηση αδειών εργασίας είναι απαράδεκτη και εκκολάπτει την αδιαφάνεια.
  4. Η συμπερίληψη της δυνατότητας παραχώρησης αδειών για εργασία εργοδότησης σε εταιρείες προσωρινής απασχόλησης είναι επικίνδυνη εξέλιξη. Εταιρείες δηλαδή που νοικιάζουν σε άλλες εταιρείες εργαζόμενους, συνήθως για μικρής διάρκειας εργασία.  Ουσιαστικά το Υπουργείο Εργασίας στα πλαίσια της στρατηγικής απασχόλησης  προωθεί το σύγχρονο δουλεμπόριο.
  5. Ο καθορισμός ποσόστωσης 30% σε επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν  συλλογική σύμβασή με την ταυτόχρονη κατάργηση του ποσοστού ανά τομέα που ισχύει στην προηγούμενη στρατηγική  ανοίγει όλη της αγορά εργασίας κατά τρόπο μάλιστα που επιβραβεύει ή και ενθαρρύνει κακές εργοδοτικές πρακτικές αφού κατά τεκμήριο οι όροι εργοδότησης που προσφέρουν είναι χειρότεροι από αυτούς που προβλέπονται στις Συλλογικές Συμβάσεις.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την απαίτηση της ΠΕΟ για άμεση απόσυρση της  Στρατηγικής από την νέα κυβέρνηση και έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για το θέμα.

Η ΠΕΟ, σημειώνει παράλληλα ότι θα απευθυνθεί και στο υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα επιδιώκοντας την συντονισμένη κοινή αντίδραση, περιλαμβανομένων και δυναμικών κινητοποιήσεων αν παραστεί ανάγκη.