Καμία έκπτωση στα θέματα υγείας των εργαζομένων ενόψει επαναλειτουργίας των σχολείων, διαμηνύει η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ

371

Την απαίτηση να υπάρχουν ασφαλείς συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους με το άνοιγμα των σχολείων, εκφράζει με ανακοίνωση ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολείων η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ.

Διευκρινίζοντας πως η Συντεχνία δεν θα πει αν πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία ή όχι και σε αυτό το θέμα τον λόγο έχουν οι ειδικοί, η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ τονίζει ότι

απαίτηση της είναι στις 21 Μαΐου που καθολικά μαθητές, καθηγητές και εργαζόμενοι στις Σχολικές Εφορείες θα επιστρέψουν στις εργασίες τους, να είναι ασφαλείς.

Να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα υγιεινής που απαιτούνται, να απολυμανθούν όλοι οι σχολικοί χώροι ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να εκτελούν τα καθήκοντα τους με απόλυτη ασφάλεια.

Οι διάφοροι κλάδοι όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας, το τεχνικό προσωπικό, οι συνοδοί παιδιών, το βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό, οι βοηθοί νηπιαγωγείου, ο καθένας στον τομέα που εργάζεται, σε διαφορετικές συνθήκες και καθήκοντα, θα πρέπει να έχουν και τα συγκεκριμένα μέσα προστασίας που απαιτούνται από τα καθήκοντα που εκτελούν, σημειώνει η ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ προσθέτοντας πως για παράδειγμα με διαφορετικούς τρόπους μπορεί να εκτεθεί στον ιό η βοηθός νηπιαγωγείου που έρχεται σε άμεση επαφή με παιδιά 3-6 χρόνων, με άλλους τρόπους το βοηθητικό γραμματειακό προσωπικό στο Δημοτικό Σχολείο και με διαφορετικούς τρόπους το προσωπικό των άλλων επαγγελμάτων.

«Απαίτηση μας ήταν και παραμένει ο κάθε εργαζόμενος να εργάζεται κάτω από ασφαλείς συνθήκες και με ασφάλεια και υγεία να επιστρέφει πίσω στο σπίτι του», τονίζεται στην ανακοίνωση, με την ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ να διαμηνύει ότι δεν θα δεχτεί καμιά παρέκκλιση στα πρωτόκολλα υγιεινής που καθόρισαν οι ειδικοί.

Οφείλει η εργοδοτική πλευρά, προστίθεται στην ανακοίνωση, να παραχωρήσει όλα τα καθορισμένα είδη ατομικής προστασίας.

Η Συντεχνία απαιτεί παράλληλα το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών να τύχει της ίδιας μεταχείρισης  με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα σχολεία όσον αφορά τα τεστ για το κορωνοϊό.

«Ως ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ είμαστε συνεχώς στο πλευρό των εργαζομένων όπως πάντα και θα επαγρυπνούμε ώστε οι εργαζόμενοι να εργάζονται με ασφάλεια. Προτρέπουμε τον κάθε εργαζόμενο στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας να επικοινωνεί άμεσα μαζί μας.

Εκπτώσεις  για θέματα υγείας δεν κάνουμε», καταλήγει η ανακοίνωση.